Wśród tegorocznych stypendystów prestiżowego programu Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta jest 6 pracowników i studentów UW.

30 osób z całej Polski otrzymało prestiżowe stypendia Fulbrighta. Wśród nagrodzonych jest 6 pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendium umożliwi im wyjazd naukowy do USA w roku akademickim 2017/2018.

 

W kategorii Fulbright Senior Award stypendia otrzymali:

  • dr Alicja Curanović z Instytutu Stosunków Międzynarodowych,
  • dr hab. Wojciech Dragan z Wydziału Psychologii,
  • dr Kacper Gradoń z Wydziału Prawa i Administracji.

Dr Alicja Curanović pracuje w Zakładzie Historii i Teorii Stosunków Międzynarodowych. Stypendium Fulbrighta otrzymała również w ubiegłym roku. Specjalizuje się w tematyce polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, stosunkach międzynarodowych na obszarze poradzieckim, kwestiach wyznaniowych na obszarze poradzieckim i w regionie Bałkanów, problemach tożsamości międzynarodowej.

 

Drugi laureat, dr hab. Wojciech Dragan jest kierownikiem Intyrdyscyplinarnego Centrum Genetyki Zachowania, zajmuje się biologicznymi podstawami zachowania, zależnością między temperemantem a psychologią oraz tematyką związaną ze stresem.

 

Stypendium otrzymał również dr Kacper Gradoń, który pracuje w Katedrze Kryminalistyki, jest dyrektorem Centrum Nauk Sądowych UW. Prowadzi projekt badawczy „Preventing radicalization, violence and terrorism: the role of modern technologies and open source information on social media in countering extremism”. Dzięki stypendium Fulbrighta będzie prowadził badania w Center for the Study and Prevention of Violence (CSPV) w University of Colorado Boulder.

 

W kategorii Junior Research Award wyróżnienie otrzymały Joanna Mąkowska z Zakładu Literatury Amerykańskiej i Ewa Zawojska z Wydziału Nauk Ekonomicznych, a w kategorii Scholar-in-Residence Award – dr Kamil Wielecki z Wydziału „Artes Liberales”.

 

Do komisji wpłynęły 104 zgłoszenia.

Więcej informacji znajduje się na stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta