W XV konkursie firmy L’Oreal Polska dla kobiet i nauki dla badaczek pracujących w dziedzinie nauk o życiu laureatką została dr Edyta Brzóska-Wójtowicz z Wydziału Biologii.

 

Pięć kobiet naukowców 7 października odebrało stypendia przyznawane przez firmę L’Oréal Polska, Polski Komitet ds. UNESCO oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Granty mają promować utalentowane badaczki w dziedzinach medycyny, biologii czy biotechnologii. Przez rok doktorantki otrzymają 30 tys. zł, a habilitantki – 35 tys. zł.

 

Jedna z laureatek dr Edyta Brzóska-Wójtowicz pracuje w Zakładzie Cytologii Instytutu Zoologii UW. Bada mechanizmy warunkujące regenerację uszkodzonych mięśni szkieletowych i możliwości wykorzystania komórek macierzystych do poprawy tego procesu. Do odbudowy włókna mięśniowego używa cytokin (białek wpływających na wzrost), które powodują napływ komórek macierzystych do tkanki z wadą. Komórki te pomagają regenerować tkankę. W 2012 roku dr Edyta Brzóska-Wójtowicz dostała stypendium MNiSW oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest finalistką ubiegłorocznej Naukowej Nagrody „Polityki” w dziedzinie nauk o życiu. Przyszłych biotechnologów pani doktor uczy na Uniwersytecie o kulturach tkankowych zwierząt in vitro.

 

W tym roku ministerstwo przyznało laureatkom dodatkowe wyróżnienia na pokrycie kosztów wyjazdu na wybraną zagraniczną konferencję naukową w Europie.