Uniwersytet Warszawski jest gotowy zaoferować miejsca na studiach dla grupy Syryjczyków, którzy zostaną przyjęci przez Polskę w przyszłym roku.

Uczelnia może przyjąć kilkuosobową grupę uchodźców na studia pierwszego i drugiego stopnia. Uchodźcy na UW będą mogli także uczestniczyć w kursach języka polskiego i kultury polskiej organizowanych przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”. Decyzję o ufundowaniu stypendiów dla Syryjczyków podjął rektor Uniwersytetu.

 

– Jeśli przyjeżdżają do nas ludzie, którzy w swoim kraju nie mogą studiować, uczyć się ani żyć, Uniwersytet powinien do nich wyciągnąć rękę. Dlatego ufundujemy stypendia dla osób, które chcą rozpocząć naukę na uczelni lub dokończyć studia rozpoczęte w swoim kraju ojczystym – tłumaczy prof. Marcin Pałys, rektor uczelni.

 

Rektor UW przypomina także, że kilka miesięcy temu Senat UW przyznał „Medal za Zasługi dla Uniwersytetu” prof. Zbigniewowi Pełczyńskiemu, dzięki któremu w latach osiemdziesiątych XX wieku kilkuset polskich humanistów mogło wyjechać na stypendia do Oxfordu i Cambridge. – Wyrażaliśmy wielokrotnie wdzięczność dla takich osób jak profesor Pełczyński i instytucji, które ułatwiły życie polskim naukowcom i studentom w czasach, gdy zdobywanie wiedzy za granicą nie było proste. Dziś to my możemy pokazać, że jesteśmy w stanie zrobić coś podobnego dla innych – dodaje.

 

O miejsce na studiach na UW będą mogli starać się uchodźcy, którzy spełnią formalne procedury i zostaną przyjęci do Polski, co – zgodnie z deklaracjami rządu RP – ma nastąpić w przyszłym roku.

 

Informację o gotowości przyjęcia na studia na Uniwersytecie Syryjczyków uczelnia przekaże Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urzędowi ds. Cudzoziemców.

 

To nie pierwszy przypadek, gdy Uniwersytet włącza się w pomoc dla cudzoziemców w trudnej sytuacji. Po tym, jak w styczniu 2010 roku trzęsienie ziemi nawiedziło Haiti, uczelnia stworzyła specjalny program nauczania. 10 Haitańczyków przyjechało na UW w lutym 2011 roku. W 2013 roku skończyli studia licencjackie. Na początku 2015 roku ukończyli studia magisterskie.

 

Stypendia UW otrzymywali w tym i poprzednich latach także m.in. Afgańczycy, Irakijczycy i Nepalczycy.

 

Anna Korzekwa

rzecznik prasowy UW