Fundacja Tygodnika „Polityka” wręczyła swoje Naukowe Nagrody. W naukach humanistycznych odebrał ją dr Jan Kwapisz, a w naukach o życiu dr Paweł Szczęsny.

Od 15 lat co roku „Polityka” wręcza nagrody naukowcom, którzy prowadzą badania w dziedzinach ważnych dla rozwoju kraju. Tygodnik przyznaje po 30 tys. zł stypendium laureatom w pięciu kategoriach: naukach humanistycznych, społecznych, o życiu, ścisłych i technicznych. Po 10 tys. zł w tych samych dziedzinach dostaje 10 finalistów. Szczęśliwców w obu przypadkach wyłaniają kolejno dwie kapituły: profesorska i obywatelska. 18 października poznaliśmy ich nazwiska.

 

Nagrody po 30 tys. zł odebrali dr Jan Kwapisz z Wydziału Polonistyki i dr Paweł Szczęsny z Wydziału Biologii. Pierwszy z badaczy jest adiunktem w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych. Premier Donald Tusk w 2010 roku przyznał mu nagrodę za doktorat na temat sześciu najdziwniejszych wierszy greckiej starożytności. Dr Jan Kwapisz specjalizuje się w antycznych zabawach językowych: wierszach-obrazkach, zagadkach i palindromach (wyrażeniach brzmiących tak samo, gdy czyta się je od prawej i od lewej strony). Drugi z badaczy pracuje jako adiunkt Zakładzie Biologii Systemów Instytutu Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin UW oraz w Polskiej Akademii Nauk. Jako bioinformatyk zajmuje się modelowaniem efektów małych zmian w układach biologicznych. Ostatnio poszukuje zdarzeń podobnych do „efektu motyla” w biologii, np. zjawisk pomagających wykryć ryzyko śmierci łóżeczkowej u niemowląt.

 

Stypendia po 10 tys. zł w dziedzinie nauki społeczne otrzymał dr Kacper Gradoń, dyrektor Centrum Nauk Sądowych UW oraz w dziedzinie nauki ścisłe dr Joanna Kowalska z Laboratorium Chemii Bioorganicznej na Wydziale Fizyki.