Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła IV edycję konkursu na zagraniczne stypendia naukowe. Jednym z laureatów został prof. Karol Grela z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. 

O stypendium wyjazdowe starać się mogą naukowcy, którzy wcześniej otrzymali od FNP subsydium Mistrz. Fundacja finansuje laureatom wyjazd do zagranicznego ośrodka naukowego, gdzie zajmują się prowadzeniem badań (tzw. sabbatical leave). Prof. Karol Grela spędzi 4 miesiące w National University of Singapore, gdzie zajmować się będzie projektem „Olefin Metathesis Catalysts of Enhanced Productivity and Selectivity”.

 

Nagrodzony chemik był już wielokrotnie laureatem subsydiów Fundacji. W 2014 roku otrzymał Nagrodę FNP, a w poprzednich latach także stypendia: Start, Mistrz oraz Team. W 2015 roku otrzymał French-Polish Prize przyznawaną przez Francuskie Towarzystwo Chemiczne.

 

Więcej o programie stypendialnym przeczytać można na stronie FNP >>