24 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa prof. Ewie Łętowskiej.

Specjalistka w zakresie prawa cywilnego, pierwszy w Polsce rzecznik praw obywatelskich, miłośniczka opery i muzyki poważnej, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – tak po krótce można scharakteryzować prof. Ewę Łętowską. Badaczka zawodowo była związana z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, pełniła funkcję sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, wykładała na Sorbonne-Pantheon, jest członkiem m.in. Komitetu Helsińskiego.

 

20 kwietnia Senat UW zadecydował o przyznaniu jej najwyższego wyróżnienia akademickiego – doktoratu honoris causa. W opinii o przyznaniu tego tytułu prof. Johannes Masing z Uniwersytetu Alberta Ludwika we Fryburgu napisał: „Profesor Łętowska jest uosobieniem wspólnych zmagań o demokracje i praworządność w Europie – z jednej strony jako osoba przywiązana do własnej historii i kultury, z drugiej zaś strony jako zwolenniczka wspólnej Europy”, a prof. Marek Bojarski z Uniwersytetu Wrocławskiego zaznaczył w recenzji: „Profesor Ewa Łętowska jest ze wszech miar godna takiego wyróżnienia i jest wzorem do naśladowania. Na podkreślenie zasługują wyjątkowe zalety pani profesor, jej wielki dorobek naukowy i społeczna aktywność”.

 

Uroczystość odbędzie się 24 czerwca o godz. 12.00 w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.