Dr hab. Wojciech Pacuski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego został laureatem Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe I stopnia.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są co roku przedstawicielom środowiska akademickiego za wybitne osiągnięcia naukowe, zarówno indywidualne jak i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne, sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku oraz za całokształt dorobku naukowego. Łącznie  w tym roku nagrodzonych zostało 69 wybitnych naukowców z całej Polski.

 

Dr hab. Wojciech Pacuski jest adiunktem w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki. W latach 2008-2009 odbył podoktorski staż na Uniwersytecie w Bremie. Zajmuje się m.in. fizyką półprzewodników oraz spektroskopią magneto-optyczną. Kierował projektami naukowymi: NCBiR Lider, MNiSW Iuventus Plus oraz NCN w konkursie Sonata Bis. Jest laureatem programów stypendialnych i nagród, w tym m.in. im. Stefana Pieńkowskiego za „Osiągnięcia w wytwarzaniu i badaniach optycznych nanostruktur półprzewodnikowych – mikrownęk optycznych i kropek kwantowych z jonami magnetycznymi”.