Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało stypendia dla najlepszych studentów i doktorantów. Wśród wyróżnionych osób znalazło się 86 studentów i 8 doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są studentom i doktorantom za wybitne osiągnięcia. W roku akademickim 2015/2016 dofinansowanie otrzyma 744 studentów oraz 79 doktorantów.

 

Do MNiSW wpłynęły 1902 wnioski. Ich oceny dokonał specjalnie powołany zespół 26 ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki i sztukę. Pod uwagę wzięto osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, a także średnią ocen.

 

Nagrodzonych zostało 86 studentów oraz 8 doktorantów z Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendia ministra przyznawane są na jeden rok akademicki. Studenci otrzymają 15 tys. złotych, a doktoranci 25 tysięcy złotych.

 

Więcej informacji na stronie MNiSW.