Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało stypendia na rok akademicki 2014/2015. Dofinansowanie otrzymało 93 studentów i 4 doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Stypendia przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe. Spośród 3461 wniosków specjalny zespół ekspertów reprezentujących osiem dziedzin nauki i sztukę wyróżnił prawie 1000 osób. Wnioski oceniano metodą punktową, a punkty przyznawane były za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za średnią ocen.

 

Studenci UW byli najliczniejszą grupą wśród wyróżnionych studentów szkół wyższych z całej Polski. Również czterech doktorantów z Uniwersytetu otrzymało stypendia ministra. Trzech z nich to przedstawiciele nauk biologicznych: Jakub Czarnecki, Monika Ostaszewska i Anna Podgórska. Czwartym jest doktorant z Wydziału Fizyki – Tomasz Smoleński.

 

Stypendia ministra przyznawane są na jeden rok akademicki. Ich wysokość wynosi 14 tys. złotych w przypadku studentów i 22 tys. złotych dla doktorantów.

 

Więcej informacji