Studentka Wydziału Polonistyki oraz dwóch studentów Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych otrzymało stypendium im. Anny Bornus. Wsparcie jest przeznaczone dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową. Przyznano je po raz piąty. Uroczystość odbyła się 12 stycznia.

 

Kapituła konkursowa przyznała trojgu studentom UW – Monice Szynkowskiej z bałtystyki, Mateuszowi Gregorskiemu z europeistyki i studiującej politologię Agnieszce Bal, stypendium im. Anny Bornus – niepełnosprawnej studentki polonistyki UW w latach 2010-2011, która zmarła z powodu choroby nowotworowej.

 

– Stypendia pozwalają przy różnych okazjach wspominać Anię oraz inne osoby, które musiały się mierzyć z wielkimi wyzwaniami i które nie stosowały wobec siebie taryfy ulgowej – chciały coś osiągnąć, podążały za swoimi marzeniami. Chcemy, aby nasze hasło – uniwersytet dla wszystkich – było rzeczywiście realizowane. Chcemy likwidować wszystkie możliwe bariery – mówi prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia. – Każde formy wsparcia nawiązujące do szlachetniej idei renesansowego patronatu, mecenatu, są bardzo mile widziane – dodaje.

 

Stypendium jest przeznaczone dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową. Pozwala dofinansować koszty zatrudnienia asystenta, który pomaga w codziennym funkcjonowaniu.

 

– Satysfakcja z uczenia jest ogromna, kiedy trzeba pokonywać własne trudności i ograniczenia. Bardzo się cieszę, że powstała Fundacja im. Anny Bornus, która jest pośrednikiem pomiędzy sponsorami – członkami rodziny Bornus i przyjaciółmi Ani a stypendystami – wyjaśnia Rafał Bornus, ojciec zmarłej studentki.

 

– Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych na co dzień wspomaga studentów UW. Robimy dużo, ale nie we wszystkich obszarach jesteśmy w stanie wesprzeć osoby z najcięższymi niepełnosprawnościami. Bardzo się cieszę, że fundacja wspiera studentów, którzy dzięki środkom finansowym będą mieli ułatwiony dostęp do edukacji – dodaje Paweł Wdówik, kierownik BON.