Troje studentów Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało stypendia im. Anny Bornus. Uroczystość odbyła się 10 stycznia.

W tegorocznej – czwartej – edycji stypendiami im. Anny Bornus wyróżniono dwie studentki – Agatę Dyjasz z iberystyki i Monikę Szynkowską z bałtystyki – oraz studenta europeistyki Mateusza Gregorskiego.

 

Stypendium jest przeznaczone dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową. Pozwala dofinansować koszty zatrudnienia asystenta, który pomaga w codziennym funkcjonowaniu.

 

– Chcemy, żeby wszyscy studenci mieli szansę pogłębiać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności, bo wykształcenie jest czymś, czego nikt nam nie odbierze. Dlatego wszelkie działania, które mogą pomóc osobom mającym większe trudności w studiowaniu, są bardzo potrzebne – mówiła podczas uroczystości prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia. – Dzięki temu stypendium przetrwa pamięć o Ani Bornus – dodała.

 

Pomoc finansowa to dar rodziny Anny Bornus – studentki polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, która zmarła w 2013 roku z powodu choroby nowotworowej. Dyplomy wręczył laureatom Rafał Bornus, ojciec zmarłej studentki, który powiedział:

 

– To jest uroczysta chwila, ale Ania nauczyła nas też, jak ważne są zwykłe chwile w codzienności, a na te chwile niewątpliwie składa się to, co robicie, bo mimo trudności macie w sobie determinację i mocne dążenie do zdobycia wykształcenia.