92 studentów i 8 doktorantów z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2016/2017.

Co roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagradza najlepszych studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe. W tym roku rektorzy polskich uczelni przedstawili ministerstwu 1902 wnioski kandydatów.

 

Ocenił je specjalnie powołany zespół, złożony z 24 ekspertów reprezentujących siedem dziedzin nauki i sztukę. Wnioski oceniano metodą punktową, a punkty przyznawane były za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 709 stypendiów studentom i 76 stypendiów doktorantom. Z Uniwersytetu Warszawskiego dofinansowanie otrzymało 92 studentów i 8 doktorantów. W roku akademickim 2016/2017 wysokość stypendium dla studentów wynosi 15 tysięcy złotych, dla doktorantów zaś 25 tysięcy złotych.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie MNiSW.