Dr hab. Sebastian Kmiecik z Wydziału Chemii oraz Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej zostali laureatami Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrody przyznawane są przez resort za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku naukowego oraz za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Kandydatów zgłaszają m.in. rady wydziałów, rady naukowe lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe.

 

Dr hab. Sebastian Kmiecik, laureat nagrody za osiągnięcia naukowe I stopnia jest adiunktem w Zakładzie Chemii Teoretycznej i Krystalografii Wydziału Chemii UW. Zajmuje się badaniami łączącymi chemię oraz biologię, m.in. biologią strukturalną oraz modelowaniem molekularnym.

 

Jan Malicki został wyróżniony nagrodą I stopnia za osiągnięcia organizacyjne. Historyk kieruje od 1990 roku Studium Europy Wschodniej. Jednostka prowadzi „studia wschodnie” na poziomie licencjackim, magisterskim oraz podyplomowym, a także Szkołę Języków Wschodnich, koordynuje też programy stypendialne dla obcokrajowców.