28 czerwca Senat UW zatwierdził „Sprawozdanie rektora” z działalności uczelni w minionym roku.

Dokument przypomina najważniejsze dla społeczności akademickiej wydarzenia. Opisuje ofertę studiów, rozwój naukowy, budżet uczelni, działania na rzecz otoczenia, współpracę naukową z polskimi i zagranicznymi instytucjami. Zawiera dane statystyczne na temat studentów, pracowników i badań. Dokument w wersji elektronicznej jest dostępny na tej stronie, po wersję papierową można się zgłaszać do biura prasowego UW.

 

W części wstępnej sprawozdania opisano wybrane projekty naukowe realizowane na Uniwersytecie Warszawskim w minionym roku oraz informacje dotyczące wieloletniego programu rozwoju UW.

 

– Tak jak w poprzednich latach, tak i teraz Uniwersytet może pochwalić się wieloma osiągnięciami. Nasza uczelnia jest najlepszym ośrodkiem naukowym w Polsce, czego dowodem jest nie tylko liczba realizowanych projektów naukowych, lecz także sukcesy w zdobywaniu grantów kojarzących się z doskonałością naukową – przede wszystkim grantów European Research Council – napisał we wstępie do dokumentu prof. Marcin Pałys, rektor UW.

 

Podsumowanie 2016 roku potwierdza, że Uniwersytet w wielu dziedzinach jest najlepszą polską uczelnią. 8 wydziałów i centrów badawczych ma kategorię naukową A+ przyznawaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Pracownicy UW prowadzą 1,5 tys. projektów badawczych finansowanych z krajowych lub międzynarodowych grantów. 6 kierunków studiów na UW posiadają oceny wyróżniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Uniwersytet współpracuje z 381 zagranicznymi partnerami z ponad 70 krajów. Jest także najchętniej wybieraną przez obcokrajowców polską uczelnią – w 2016 roku na UW studiowało ponad 4,3 tys. osób z zagranicy. Podsumowanie 2016 roku potwierdza, że sytuacja finansowa Uniwersytetu jest stabilna.

 

– Jesteśmy postrzegani jako bardzo dynamiczny uniwersytet, odważny i taki, który jasno się wypowiada, np. w sprawie planów związanych z nową ustawą. Chciałbym, żebyśmy wykorzystali to, że dzisiaj jesteśmy uważani za jedną z tych instytucji, z którymi warto konsultować różne pomysły, i wspierali wprowadzenie do ustawy takich zapisów, które ułatwią nam stawanie się uniwersytetem badawczym – powiedział rektor podczas posiedzenia Senatu.