Przedstawiciele uczelni członkowskich 4EU+, w tym Uniwersytetu Warszawskiego, po raz piąty wezmą udział w dorocznym spotkaniu Sojuszu. W tym roku odbędzie się ono od 7 do 9 listopada w Mediolanie.

Sojusz 4EU+ tworzy osiem europejskich uczelni badawczych: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Paris-Panthéon-Assas, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet Kopenhaski, Uniwersytet Genewski oraz Uniwersytet w Mediolanie. Ich współpraca dotyczy prowadzenia badań naukowych na światowym poziomie, wspólnych programów studiów, kształcenia doktorantów, podejmowania wspólnych inicjatyw związanych z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni. Sojusz 4EU+ dąży do stworzenia kompleksowego badawczego Uniwersytetu Europejskiego.

 

Co roku 4EU+ organizuje spotkania członków swojej społeczności. Pierwszy Annual Meeting odbył się w 2019 roku na Uniwersytecie Sorbońskim w Paryżu, drugi – w formule online – został zorganizowany przez Uniwersytet Karola w Pradze. Gospodarzem kolejnego spotkania w 2021 roku był Uniwersytet w Heidelbergu. W ubiegłym roku reprezentanci uniwersytetów partnerskich spotkali się na Uniwersytecie w Kopenhadze.

 

Mediolańskie rozmowy

W tym roku Annual Meeting 4EU+ odbędzie się od 7 do 9 listopada na Uniwersytecie w Mediolanie. Uczestnicy podsumują swoją dotychczasową działalność i sformułują plany na przyszłość.

 

W programie wydarzenia znajdują się spotkania takich gremiów jak Rada Zarządzająca (Governing Board), Komitet Zarządzający (Management Committee), Rada Akademicka (Academic Council), Komitet Sterujący projektem TRAIN4EU+ (TRAIN4EU+ Steering Committee), zespół koordynatorów programów flagowych oraz grup roboczych. Wezmą w nich udział rektorzy, prorektorzy, pracownicy naukowi i administracyjni, doktoranci i studenci.

Drugiego dnia Annual Meeting 4EU+ odbędzie się sesja otwarta (Open Session), którą będzie można obejrzeć online na kanale YouTube Sojuszu 4EU+ >>

Podczas ceremonii otwarcia głos zabiorą rektorzy uniwersytetów w Mediolanie i Kopenhaskiego, przewodnicząca Rady Miejskiej Mediolanu oraz przedstawiciel włoskiego ministerstwa Ministerstwa Uniwersytetów i Badań. Sesja dotycząca Sojuszu 4EU+ i Europejskiej Inicjatywy Uniwersytetów odbędzie się z udziałem sekretarz generalnej 4EU+, przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz studentów. Główne przemówienie pt. „Re-envisioning our common future. The key role of European universities” wygłosi prof. Maurizio Ferrera z Uniwersytetu w Mediolanie. Odbędzie się także spotkanie dotyczące budowania jednego Uniwersytetu Europejskiego.

Szczegółowe informacje o dorocznym spotkaniu członków społeczności 4EU+ dostępne są na stronie wydarzenia.