17 czerwca odbędzie się webinar z udziałem laureata Nagrody Nobla i doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego – prof. Aarona Ciechanovera. Tytuł sesji otwartej to „Are we in the midst of a knowledge crisis? The role of science in society”. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli zadać nobliście pytania dotyczące m.in. rozwoju kariery naukowej. Wydarzenie, wpisujące się w program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, jest częścią międzynarodowego programu Nobel Prize Inspiration Initiative, realizowanego przez Nobel Media we współpracy z firmą AstraZeneca.

Prof. Aaron Ciechanover to wybitny biolog i ceniony na całym świecie specjalista w zakresie biochemii oraz chemii komórki. W 2004 roku, wraz z prof. prof. Avramem Hershko i Irwinem Rose’em, otrzymał Nagrodę Nobla za odkrycie „cyklicznego mechanizmu degradacji białek w organizmach wyższych z udziałem ubikwityny”. 

 

15 listopada 2011 roku, podczas uroczystości w Auditorium Maximum UW, prof. Aaron Ciechanover odebrał tytuł doktora honoris causa zarówno Uniwersytetu Warszawskiego, jak i Politechniki Warszawskiej.

17 czerwca prof. Aaron Ciechanover będzie bohaterem spotkania online, organizowanego w ramach międzynarodowego programu Nobel Prize Inspiration Initiative, którego celem jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń między noblistami a wszystkimi zainteresowanymi ich historiami oraz rozwojem nauki.

Webinar z prof. Ciechanoverem będzie podzielony na dwie części:

  • godz. 9.00–10.15 – sesja główna, zatytułowana „Are we in the midst of a knowledge crisis? The role of science in society”, podczas której uczestnicy podejmą dyskusję na temat roli nauki i naukowców w społecznym odpowiadaniu na wyzwania współczesności. Zastanowią się m.in. nad tym, jak nauka i naukowcy mogą pomóc społeczeństwu w obliczu przytłaczającej ilości informacji i dezinformacji. Tematem rozmowy z prof. Aaronem Ciechanoverem będzie rola nauki i naukowców w tworzeniu wiedzy, dzieleniu się nią oraz jej rozumieniu. Uczestnicy będą mieli okazję również zadawać pytania nobliście w ramach sesji Q&A. By wziąć udział w wydarzeniu, należy się na nie zarejestrować poprzez formularz >>;
  • godz. 14.00–15.00 – sesja zamknięta dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych, zatytułowana „Being a Scientist”, podczas której młodzi naukowcy będą mogli zadać nobliście pytania dotyczące m.in. rozwoju kariery naukowej (publikacji, poszukiwania pracy w sektorze badań, kreatywności w nauce, jak również doświadczeń noblisty). Spotkanie będzie miało charakter kameralny, liczba miejsc jest ograniczona.

Uniwersytet Warszawski ma do dyspozycji osiem miejsc na spotkanie zamknięte. Osoby zainteresowane udziałem w tym spotkaniu proszone są o wysłanie na adres koordynatora ze strony UW, dr hab. Zbigniewa Rogulskiego, zgłoszenia zawierającego informacje na temat statusu zgłaszającego na UW, obszaru tematycznego działalności oraz uzasadnienia chęci wzięcia udziału w zamkniętym spotkaniu. Zgłoszenia przygotowane w języku angielskim (do dziesięciu zdań) należy przesyłać do dnia 14.06.2020 r. na adres rogul(at)chem.uw.edu.plOsoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu zostaną poinformowane o tym fakcie w dniu 15.06.2020 roku.

Wydarzenie jest częścią międzynarodowego programu Nobel Prize Inspiration Initiative, realizowanego przez Nobel Media we współpracy z firmą AstraZeneca. Partnerami webinaru z prof. Aaronem Ciechanoverem, organizowanego 17 czerwca, są: Uniwersytet Warszawski (Wydział Chemii), Uniwersytet Jagielloński oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. Za organizację wydarzenia w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (POB1) oraz Wydziału Chemii UW odpowiada dr hab. Zbigniew Rogulski.