Laboratorium wiedzy czy Środkowoeuropejski Sondaż Społeczny to niektóre z działań zaplanowanych w ramach POB „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań”. 10 lipca odbędzie się spotkanie online, podczas którego przedstawiciele POB 5 opowiedzą m.in. o tym, w jaki sposób można włączyć się ze swoimi pomysłami w działania tego obszaru badawczego. Spotkanie transmitowane jest na żywo.

W ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na UW w latach 2020-2026 realizowanych będzie 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych oraz 70 działań, dzięki którym Uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą silnie rozpoznawalną na arenie międzynarodowej. Priorytetowe Obszary Badawcze zostały wybrane w ramach szerokich konsultacji i są związane z najważniejszymi współczesnymi wyzwaniami społecznymi. Na UW trwa obecnie cykl spotkań online dotyczący poszczególnych obszarów oraz działań realizowanych w ich ramach.

 

Ostatnie spotkanie z cyklu, poświęcone POB 5 „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań”, odbędzie się 10 lipca, w godz. 10.00-13.00. Wezmą w nim udział m.in.: prof. Maciej Duszczyk, prorektor ds. naukowych UW, zespół zarządzający POB 5 oraz kierownicy działań realizowanych w ramach tego obszaru badawczego.

 

Adres Google Meet, pod którym odbywać się będzie spotkanie, zostanie przesłany zarejestrowanym osobom przez organizatorów najpóźniej dzień wcześniej.

 

Rejestracja na spotkanie oraz informacje szczegółowe >>
Transmisja na żywo >>
70 działań w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych IDUB na UW

Wsparcie dla Białowieży, studia indywidualne w obszarze fizyki i chemii kwantowej, stypendia dla olimpijczyków, Centrum Badań nad Kulturą, Językiem i Umysłem, Laboratorium wiedzy to przykłady działań, które zostaną zrealizowane w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych „Inicjatywy doskonałości” na UW. Program IDUB przewiduje 70 działań, z których skorzysta cała społeczność uczelni. O szansach jakie stwarza „Inicjatywa doskonałości” opowiadają przedstawiciele poszczególnych POBów podczas cyklu spotkań online. Więcej informacji >>