Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki dziesiątej edycji konkursu SONATA BIS. Wśród wyróżnionych jest 14 projektów kierowanych przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Otrzymane finansowanie zostanie wykorzystane m.in. jako wynagrodzenie członków nowych zespołów badawczych, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) rozstrzygnęło konkurs SONATA BIS 10. W sumie finansowanie o łącznej wartości prawie 179 mln złotych otrzyma 76 z 427 złożonych wniosków. 

Wśród nagrodzonych grantami projektów znajduje się 14 kierowanych przez badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego:

NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE I O SZTUCE:

 

 • „Wyobrażenia harmonii międzygatunkowej w literaturze, filmie i innych tekstach kultury anglosaskiej, od połowy XIX do XXI wieku” (kierownik: dr hab. Justyna Ewa Włodarczyk, Wydział Neofilologii) – grant w wysokości 1 208 284 zł

 

NAUKI O ŻYCIU:

 

 • „Niekanoniczna poliadenylacja RNA oraz inne posttranskrypcyjne mechanizmy regulatorowe w adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej zależnej od komórek T” (kierownik: dr hab. Seweryn Mroczek, Wydział Biologii) – grant w wysokości 3 499 920 zł
 • „TUMORMAP: Wyznaczanie map pod-klonów guzów nowotworowych i ich mikrośrodowiska w ultrawysokiej rozdzielczości przestrzennej i molekularnej” (kierownik: dr hab. Ewa Szczurek, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) – grant w wysokości 1 927 200 zł
 • „Analiza kopalnych genomów małych ssaków jako narzędzie do rekonstrukcji odpowiedzi gatunków na zmiany klimatu” (kierownik: dr Mateusz Krzysztof Baca, Centrum Nowych Technologii) – grant w wysokości 3 092 920 zł

 

NAUKI ŚCISŁE I TECHNICZNE:

 

 • „Ultrazimne cząsteczki wieloatomowe: tworzenie, dynamika, zastosowania” (kierownik: dr hab. Michał Józef Tomza, Wydział Fizyki) – grant w wysokości 3 300 000 zł
 • „Różniczkowe Nierówności Harnacka – Nieliniowe i Nielokalne” (kierownik: dr Mikołaj Sierżęga, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) – grant w wysokości 1 319 400 zł
 • „Sondy chemiczne umożliwiające badanie oddziaływań pomiędzy poliaminami i białkami w komórkach żywych” (kierownik: dr Remigiusz Adam Serwa, Centrum Nowych Technologii) – grant w wysokości 2 896 520 zł
 • „Wpływ otoczenia molekularnego na strukturę, funkcję i oddziaływania makrocząsteczek biologicznych” (kierownik: dr hab. Piotr Mikołaj Setny, Centrum Nowych Technologii) – grant w wysokości 2 120 482 zł
 • „Optycznie wykrywany rezonans w magnetycznych materiałach dwuwymiarowych” (dr Tomasz Wiktor Kazimierczuk, Wydział Fizyki) – grant w wysokości 2 425 780 zł
 • „Poszukiwanie rozwiązania problemów Modelu Standardowego w Ciemnym Sektorze” (kierownik: dr hab. Marcin Badziak, Wydział Fizyki) – grant w wysokości 2 440 360 zł
 • „Zaawansowane metody spektroskopii NMR w badaniach mechanizmu kondensacji chromatyny związanej z przejściami fazowymi białek” (kierownik: dr Rafał Łukasz Augustyniak, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych) – grant w wysokości 2 626 790 zł
 • „M:M-PROP: oddziaływania metalofilowe – sojusznicy czy wrogowie?” (kierownik: dr hab. Katarzyna Natalia Jarzembska, Wydział Chemii) – grant w wysokości 2 889 000 zł
 • „Metody typu embedding w chemii kwantowej – przesuwając granice modelowania właściwości molekularnych złożonych układów zawierających ciężkie atomy” (kierownik: dr Małgorzata Olejniczak, Centrum Nowych Technologii) – grant w wysokości 1 413 200 zł
 • „W poszukiwaniu monokryształów miękkiej materii: złożone układy samoorganizujące się poprzez lokalne grzanie laserowe” (kierownik: dr hab. Paweł Wawrzyniec Majewski, Wydział Chemii) – grant w wysokości 2 298 000 zł

 

Pełne listy rankingowe znajdują się na stronie NCN >>