Senat Uniwersytetu Warszawskiego na pierwszym w tym roku akademickim posiedzeniu przyjął uchwałę w sprawie sprzeciwiania się aktom agresji i nienawiści. Posiedzenie odbyło się 28 września.

Treść uchwały:

 

Senat Uniwersytetu Warszawskiego wyraża swoje głębokie zaniepokojenie przypadkiem napaści na członka naszej społeczności akademickiej profesora Jerzego Kochanowskiego. Szczególnie poruszył nas fakt, że powodem agresji miało być posługiwanie się przez profesora w miejscu publicznym językiem niemieckim. Nasz zdecydowany sprzeciw budzi nie tylko sam akt przemocy, lecz także późniejsze próby jego usprawiedliwiania. Każda agresja, tak słowna, jak fizyczna, jest nie do zaakceptowania i zawsze powinna spotykać się z ostracyzmem społecznym oraz odpowiednią reakcją ze strony służb państwowych. Podobnie, na powszechne potępienie zasługują wszelkie inne przejawy nietolerancji, ksenofobii i niechęci wobec osób o odmiennym kolorze skóry, narodowości, języku czy przekonaniach. Dlatego jako przedstawiciele środowiska akademickiego, które zawsze kieruje się siłą argumentów, a nigdy argumentem siły, apelujemy do wszystkich o jednoznaczne sprzeciwianie się temu i innym aktom agresji i nienawiści.

 

Uchwałę opublikowano w Monitorze UW.