Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę tegorocznych laureatów konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Wśród nich jest 18 osób z UW. Była to IX edycja konkursu. Kandydatów do stypendiów zgłaszać mogły rady wydziałów i rady naukowe innych jednostek badawczych. W sumie wpłynęło ponad 1,1 tys. wniosków. Spośród nich wybrano 168 najlepszych zgłoszeń.

 

Laureaci będą przez trzy lata otrzymywać stypendium w wysokości 5 390 zł miesięcznie. Pula przyznanych w konkursie stypendiów to blisko 32 mln zł.

 

O stypendium starać się mogły osoby, które nie ukończyły 35. roku życia. Oceniano ich dotychczasowy dorobek naukowy kandydatów oraz udział w międzynarodowych projektach badawczych.

Laureaci stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców z UW

dr Katarzyna Jarzembska, Wydział Chemii

dr Maciej Bernatt, Wydział Zarządzania

dr Marcin Pilipczuk, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

dr Paula Marcinkowska, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

dr Bogusław Lackoroński, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

dr Kamil Imbir, Wydział Psychologii

dr Mateusz Baca, Wydział Historyczny

dr Radosław Łapkiewicz, Wydział Fizyki

dr inż. Paweł Szarek, Centrum Nowych Technologii

dr Anna Marusiak, Centrum Nowych Technologii

dr inż. Radosław Kamiński, Wydział Chemii

dr Anna Podgórska, Wydział Biologii

dr Michał Tomza, Wydział Chemii

dr Monika Ostaszewska-Bugajska, Wydział Biologii

dr Łukasz Zaremba, Wydział Polonistyki

dr Tomasz Gajderowicz, Wydział Nauk Ekonomicznych

dr Wiktor Lewandowski, Wydział Chemii

dr Rafał Ulatowski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych