2 czerwca odbyła się gala wręczenia nagród V edycji konkursu „Przedsiębiorca Roku UW”. Kapituła konkursu uhonorowała przedsiębiorców, którzy mają innowacyjne podejście do biznesu i potrafią inspirująco wpływać na własne otoczenie. Do konkursu wpłynęły 53 zgłoszenia, a do finału zakwalifikowano 15 z nich.

Konkurs „Przedsiębiorca Roku UW” jest skierowany do studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników UW, którzy są również przedsiębiorcami. Jego celem jest propagowanie działań przedsiębiorczych, a także przedstawienie dobrych praktyk i promowanie pozytywnych przykładów biznesowych wśród przedstawicieli społeczności uczelni, którzy angażują się w tworzenie i rozwijanie firm.

 

– Uniwersytet Warszawski chce kształcić nie tylko pracobiorców, ale również pracodawców. Na UW stwarzamy klimat do rozwoju nauki, innowacyjności i przedsiębiorczości, a konkurs „Przedsiębiorca Roku UW” jest jednym z działań, które temu sprzyja. Z roku na rok zgłaszają się do niego przedsiębiorcy, którzy proponują zupełnie nowe rozwiązania, a ich projekty daleko odeszły od naśladownictwa. Są to pasjonaci, którzy chcą osiągnąć sukces i nie boją się ryzyka – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

Nagrody i wyróżnienia w V edycji konkursu przyznano w kategoriach:

 

 • Przedsiębiorca społeczny,
 • Start-up Roku UW,
 • Innowacja/Innowator Roku,
 • Master of Business.

Kapituła zdecydowała także o przyznaniu dwóch wyróżnień specjalnych.

 

– Podczas gali spotkaliśmy się z finalistami, laureatami z poprzednich edycji, władzami Uniwersytetu i wydziałów, przedstawicielami zaprzyjaźnionych z uczelnią firm i instytucji, a także z pozostałymi osobami związanymi z konkursem. Dla mnie to zawsze duże przeżycie, mam możliwość osobiście poznać laureatów i pogratulować im pomysłów, wyobraźni i sukcesu. To motywuje do kontynuacji konkursu – powiedziała prof. Beata Glinka z Wydziału Zarządzania UW, organizatorka i pomysłodawczyni konkursu.

Laureaci V edycji konkursu „Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego”:

Przedsiębiorca społeczny:

 • Warsaw Genomics – finalista;
 • Kamreno – wyróżnienie;
 • Whellstair – finalista;
 • Chemical Safety – finalista.

 

Start-up Roku UW:

 • inStreamly – wyróżnienie;
 • GeoLearning – finalista;
 • Yellow Wear – finalista;
 • Ramp Network – finalista.

 

Innowacja/Innowator Roku:

 • Creotech Instruments – nagroda główna;
 • OncoBoost sp. z o.o. – wyróżnienie;
 • MIM Solutions – wyróżnienie.

 

Master of Business:

 • Respect Energy – wyróżnienie;
 • CD Projekt – nagroda główna.

 

Wyróżnienia specjalne:
 • Dinozaur z Centralnego, czyli „Make Roar! Not war” to akcja zorganizowana przez Tomasza Grzywińskiego, który na Dworcu Centralnym w Warszawie w przebraniu dinozaura rozdawał słodycze dzieciom z Ukrainy, przybywającym do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie. Akcję wsparli internauci z Polski i całego świata, dzięki zebranym funduszom, zorganizowano drużynę dinozaurów, która odwiedza ośrodki, gdzie przebywają mali uchodźcy.
 • KursyPOL to szkoła języka polskiego przygotowująca osoby uciekające przed wojną w Ukrainie do życia społecznego w Polsce. Motto szkoły to: język polski kluczem do wszystkich drzwi.

Gala wręczenia nagród V edycji konkursu „Przedsiębiorca Roku UW” odbyła się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Uroczystość poprowadził dziennikarz Paweł Blajer, który zajmuje się tematyką prawną i ekonomiczną. Relację z uroczystości można obejrzeć na uniwersyteckim profilu na YouTube.

 

V edycja konkursu odbyła się pod honorowym patronatem Rektora UW oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Organizacja wydarzenia była możliwa dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz FRSE.

 

Więcej informacji o konkursie >>