Na ostatnim posiedzeniu Parlamentu Studentów UW, w którym wzięli udział także członkowie inicjatyw studenckich, zapowiedziałem uruchomienie na uczelni konsultacji w sprawach szczególnie istotnych dla całej społeczności naszego Uniwersytetu.

 

Wydaje się, że tradycyjne procedury informowania, komunikowania i dyskutowania w trakcie prac nad nowym Regulaminem Studiów okazały się niewystarczające. Z wypowiedzi członków inicjatywy „Uniwersytet Zaangażowany” wynika, że część studentów i pracowników uczelni dowiedziała się o pracach nad regulaminem bardzo późno, a sam projekt dokumentu nie był im dobrze znany.

 

Nie chcę rozstrzygać, na ile to poczucie niedosytu informacji i braku możliwości wyrażenia głosu jest uzasadnione. Regulamin Studiów UW był omawiany przez Parlament Studentów od końca stycznia – na kilkunastu różnych spotkaniach, które trwały łącznie kilkadziesiąt godzin. Zajmowały się nim dwie komisje senackie, w spotkaniach ze studentami brała udział Prorektor ds. studiów i jakości kształcenia, z przedstawicielami studentów kilkakrotnie spotkałem się także i ja.

 

Jeśli jednak to poczucie braku wystarczających informacji się pojawiło, to już sam ten fakt jest ważny i niepokojący. Dlatego w najbliższych dniach powołam kilkuosobowy zespół roboczy, którego celem będzie przygotowanie i uruchomienie konsultacji dotyczących w pierwszym rzędzie określenia problemów pojawiających się przy pisaniu pracy dyplomowej, oczekiwań wobec kształcenia na UW, a także tego, jak sobie wyobrażamy dobrze wykształconego absolwenta uczelni.

 

Proces konsultacji powinien przebiegać zgodnie z najwyższymi standardami reprezentatywności, przy wykorzystaniu uznanych narzędzi i technik oraz przy zaangażowaniu doświadczonych, cieszących się autorytetem organizatorów i moderatorów. Tego zresztą wszyscy oczekujemy od Uniwersytetu Warszawskiego, który w dziedzinie teorii i modeli partycypacji obywatelskiej ma uznany dorobek naukowy. W konsultacje zaangażowane będą wszystkie grupy społeczności akademickiej: studenci, pracownicy naukowo-dydaktyczni i pracownicy niebędących nauczycielami akademickimi.

 

Chciałbym, aby konsultacje odbyły się w drodze Sondażu Deliberatywnego, metody opracowanej przez prof. Jamesa Fishkina z Uniwersytetu Stanforda, a wykorzystywanej z powodzeniem na naszym Uniwersytecie przez Centrum Deliberacji. Istotą tej metody jest przede wszystkim zagwarantowanie wszystkim uczestnikom pełnego dostępu do informacji, możliwość dogłębnego przedyskutowania tematu i poznanie rozkładu opinii – przy zapewnieniu reprezentatywności.

 

Informacje oraz materiały dotyczące konsultacji – i ich przebiegu – będziemy publikować na stronie internetowej Uniwersytetu.

 

Marcin Pałys

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego