Prof. Marcin Pałys został wybrany ponownie na stanowisko rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Znane są też nazwiska kandydatów na prorektorów.

Wybory odbyły się 20 kwietnia. Głosy ważne oddało 325 członków Kolegium Elektorów UW, w którym zasiadają przedstawiciele wszystkich grup społeczności akademickiej (studentów, doktorantów, pracowników akademickich i nieakademickich).

 

Na rektora głosowało 245 osób (poparcie dla niego wyniosło więc 75 proc.).

 

Prof. Marcin Pałys był jedynym kandydatem na to stanowisko. W wyborach indykacyjnych, które odbyły się 9 marca Kolegium Elektorów wskazało 4 osoby, które mogły liczyć się w dalszej rywalizacji: profesor Jolantę Choińską-Mikę (uzyskała 65 głosów) oraz profesorów Leszka Kolankiewicza (61 głosów), Alojzego Z. Nowaka (125) i Marcina Pałysa (171 głosów). Ostatecznie zgodę na kandydowanie złożył tylko rektor Pałys.

 

Ordynacja wyborcza przewiduje, że wybór rektora jest ważny, jeśli weźmie w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Kandydat na rektora musi uzyskać bezwzględną większość głosów.

 

Protokół z głosowania jest dostępny na stronie Uczelnianej Komisji Wyborczej, która odpowiada za przebieg wyborów na uczelni. Na stronie UKW można też znaleźć m.in. program wyborczy rektora UW na kolejną kadencję.

 

Praca zespołowa

18 maja odbędą się wybory prorektorów i członków Senatu uczelni. Wyłączne prawo do zgłoszenia kandydatów na prorektorów przysługuje rektorowi. Prof. Marcin Pałys napisał na swojej stronie internetowej, że zaprosił do zespołu rektorskiego prof. Jolantę Choińską-Mikę z Wydziału Historycznego, prof. Andrzeja Tarleckiego z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz dr hab. Macieja Duszczyka z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (jeśli Kolegium Elektorów zaaprobuje te kandydatury, będą to nowe osoby w zespole rektorskim). Kandydatką na prorektora UW jest także prof. Anna Giza-Poleszczuk, która pełni tę funkcję w trwającej kadencji.

 

Szansą na bliższe poznanie kandydatów na prorektorów będzie spotkanie, które Uczelniana Komisja Wyborcza organizuje 11 maja. Plan spotkania dostępny jest na stronie UKW. Rozpocznie się ono o godz. 16.00.

 

 

Przeczytaj inne teksty na temat wyborów na UW:

Wybory w toku

Nagranie ze spotkania wyborczego

Wybory rektora UW

Spotkanie z kandydatem

Terminarz wyborczy

Rok wyborczy

Pismo uczelni „UW”, w którym znalazły się teksty poświęcone wyborom

Strona internetowa rektora