III międzynarodowa konferencja ESPAnet Polska 2016 będzie dotyczyć innowacji społecznych. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca. Zjazd odbędzie się 22-24 września na UW.

Tematem przewodnim konferencji ESPAnet Polska jest współczesne państwo opiekuńcze, a konkretnie innowacje społeczne i rozwój (social investment and development). W konferencji mogą brać udział doktoranci, naukowcy i wykładowcy zajmujący się polityką społeczną oraz socjologią, politologią, demografią, ekonomią, psychologią, psychologią społeczną i prawem.

 

Sesje tematyczne mają obejmować w szczególności takie obszary, jak:

  • spójność społeczna (social cohesion),
  • migracje i integracja (migration and integration),
  • rodzina i polityka rodzinna (family and family policy),
  • gender,
  • polityka państwa dobrobytu (politics of the welfare state),
  • wartości, postawy i przekonania w polityce społecznej (values, attitudes and beliefs in social policy),
  • praca i zatrudnienie (work and employment),
  • społeczeństwo obywatelskie (civil society),
  • lokalna polityka społeczna (local social policy),
  • edukacja (education).

 

Osoby zainteresowane zgłoszeniem sesji proszone są o przesłanie swoich propozycji do 15 marca na adres espanetpolska2016(at)uw.edu.pl.

 

Organizatorami konferencji są Instytut Polityki Społecznej oraz Fundacja ICRA.