13 lipca ogłoszone zostaną wyniki rekrutacji na większość kierunków studiów I stopnia i jednolitych magisterskich. 16 lipca wyniki poznają kandydaci ubiegający się o przejęcie na kierunki, na których organizowane są dodatkowe egzaminy wstępne.

 

Kandydaci mogli rejestrować się w systemie IRK od 5 czerwca do 4 lipca. Do wyboru mieli ponad 100 kierunków z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, a także programy międzyobszarowe oraz kierunki prowadzone w języku angielskim. W ofercie znalazły się także nowości: chemia medyczna, architektura przestrzeni informacyjnych, publikowanie współczesne oraz stosowana psychologia zwierząt.

 

W rekrutacji wzięło udział 26 tys. osób, które dokonały blisko 50 tys. zapisów. Według wstępnych wyników najwięcej osób wybrało kierunki: ekonomia, finanse, inwestycje i rachunkowość, informatyka i ekonometria (2,9 tys.); zarządzanie (2,4 tys.); finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (2,2); psychologia (2,1 tys.); filologia angielska (2 tys.), prawo (1,5 tys.), międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie (1,5 tys.). Najwięcej kandydatów na jedno miejsce stara się o indeks na: japonistyce (25); koreanistyce (21,8); międzykierunkowych studiach ekonomiczno-menedżerskich (19,8); dziennikarstwie i medioznawstwie, specjalności public relations i marketing medialny (19,5); sinologii (18,5); filologii angielskiej (16,9); chemii medycznej (16,3).

 

Rekrutacja na studia II stopnia

Na wybranych kierunkach II stopnia kandydaci wciąż mogą rejestrować się w systemie IRK. Liczba otwartych rejestracji dostępna jest tutaj.