Trwa rekrutacja na studia I stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim. Zapisy zakończą się 7 lipca.

Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia w kraju. Spośród ponad 100 kierunków można wybrać studia humanistyczne, społeczne, ścisłe, przyrodnicze lub międzyobszarowe. Ucząc się na Uniwersytecie, już na etapie studiów, można uczestniczyć w prowadzeniu badań naukowych.

 

Na uczelni pracuje 3,5 tys. wykładowców. Część z nich można poznać czytając cykl rekrutacyjny, w którym prezentujemy sylwetki kilkunastu nauczycieli akademickich UW. Piszemy o ich wykładach i badaniach, także takich, w które angażują się studenci.

 

Zaprezentowaliśmy już:

 

Zasady i harmonogram rekrutacji

Zapisy na studia na Uniwersytecie Warszawskim prowadzone są poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Żeby wziąć udział w rekrutacji należy założyć w IRK swoje konto, wprowadzić podstawowe dane, wybrać kierunek studiów, a następnie dokonać opłaty rekrutacyjnej (80 zł).

 

Rekrutacja krok po kroku (strona Biura ds. rekrutacji)

Film instruktażowy o tym, jak zapisać się na studia (YouTube)

 

Podstawą kwalifikacji są wyniki egzaminów maturalnych. Brane pod uwagę są punkty uzyskane z trzech przedmiotów obowiązkowych: matematyki, języka polskiego oraz obcego, a także w zależności od kierunku, z jednego lub dwóch przedmiotów dodatkowych. Szczegółowe opisy poszczególnych kierunków i zasad rekrutacyjnych dostępne są w katalogu kierunków na stronie IRK.

 

Na studia I stopnia i jednolite magisterskie można zapisywać się od 5 czerwca do 7 lipca. O wynikach rekrutacji kandydaci dowiedzą się 19 lipca. Informacja o zakwalifikowaniu się na studia dostępna będzie w systemie IRK.

 

Harmonogram rekrutacji 2017/2018 (pdf)