15 kierunków studiów i specjalności prowadzonych na Uniwersytecie zostało sklasyfikowanych w dziedzinowym rankingu Eduniversal Best Masters 2017.

Twórcy rankingu chcą pomóc studentom w wyborze uczelni. W czasie przygotowywania klasyfikacji biorą pod uwagę rangę uczelni oraz opinie wykładowców i studentów. W tegorocznym rankingu zestawili 4000 kierunków ekonomicznych i menedżerskich prowadzonych przez uczelnie z całego świata. Kierunki ułożyli według dziedzin w klasyfikacji globalnej i regionalnych.

 

W rankingu światowym (Top 50) zostały uwzględnione:

 

 • kierunek finanse, inwestycje i rachunkowość II stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych – 25. miejsce w kategorii Taxation,
 • specjalność studiów magisterskich doradztwo organizacyjne na Wydziale Zarządzania – 7. miejsce w kategorii Business Intelligence, Knowledge and Security Management.

 

W rankingu światowym (Top 100) zostały uwzględnione:

 

 • kierunek zarządzanie środowiskiem prowadzony przez wydziały Chemii, Biologii i Zarządzania – 47. miejsce w kategorii Sustainable Development and Environmental Management,
 • specjalność Quantitative Finance na kierunku finanse, inwestycje i rachunkowość II stopnia na WNE – 22. miejsce w kategorii Financial Markets,
 • specjalność studiów magisterskich e-biznes na WZ – 25. miejsce w kategorii E-Business.

 

W rankingu regionalnym (Top 200) na obszarze Europy Wschodniej zostały uwzględnione:

 

 • kierunek ekonomia na WNE – 1. miejsce w kategorii Economics,
 • kierunek finanse, rachunkowość i ubezpieczenia na WZ – 2. miejsce w kategorii Accounting and Auditing,
 • kierunek Global MBA prowadzony przez WZ z uczelniami partnerskimi z Chin, USA oraz Niemiec – 2. miejsce w kategorii General Management,
 • kierunek informatyka i ekonometria na WNE – 2. miejsce w kategorii Information Systems Management,
 • kierunek International Business Program na WZ – 3. miejsce w kategorii International Management,
 • specjalność studiów magisterskich marketing na WZ – 1. miejsce w kategorii Marketing,
 • specjalność studiów magisterskich rozwój potencjału społecznego na WZ – 2. miejsce w kategorii Human Resources Management,
 • studia podyplomowe International MBA Programme na WZ – 1. miejsce w kategorii MBA full time,
 • studia podyplomowe Excecutive MBA – emba@UW na WZ – 2. miejsce w kategorii Executive MBA & MBA part time,
 • studia podyplomowe dotyczące public relations i komunikowania społecznego na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii – 3. miejsce w kategorii Communications.