11 września, w przeddzień 25. rocznicy powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego, na Uniwersytecie zainaugurowano działalność Katedry pod honorowym patronatem Premiera. Teraz poznaliśmy członków Rady nowego ośrodka.

 

– Miasta wznoszą pomniki wielkim ludziom, uniwersytety wyrażają swoje uczucia inaczej. Dlatego dziś inaugurujemy działalność Katedry im. Tadeusza Mazowieckiego. W ten sposób chcemy podkreślić, że jego życie i postawa powinny być dla studentów źródłem inspiracji – mówił podczas uroczystości prof. Marcin Pałys, rektor UW. – Twórcy Katedry za główne cele postawili sobie „rozwijanie wśród studentów Uniwersytetu postaw obywatelskich, umiejętności obywatelskiej debaty i zespołowego, kreatywnego działania oraz wypełnienia zadań w obszarze służby publicznej”. Nie wyobrażam sobie właściwszego patrona dla tych działań – podkreślał.

 

W uroczystości uczestniczył Bronisław Komorowski, prezydent RP, który przypomniał, że premier Mazowiecki był osobą wyjątkowo życzliwą młodym osobom. – Jestem przekonany, że ze wskazówek wynikających z jego życia i dokonań będziecie mieli ogromną satysfakcję i pożytek – mówił prezydent, zwracając się do pracowników uczelni i studentów. – Tadeusz Mazowiecki był bardzo wymagający, ale przede wszystkim wobec siebie samego, miał autorytet wymagania od innych, bo sam sobie stawiał bardzo daleko idące oczekiwania i pozostawał im szalenie wierny. Katedra będzie miała pięknego patrona, bardzo zobowiązującego, ale także bardzo mobilizującego do stosowania zasad, które on w życiu stosował – podkreślał.

 

Oprócz organizacji wykładów, seminariów czy konferencji Katedra dużą uwagę będzie przywiązywać do zajęć warsztatowych, które rozwijać będą w studentach kompetencje społeczne, jak umiejętność współpracy i debaty.

 

Rada Katedry, której skład poznaliśmy pod koniec września, ma charakter doradczy. Jej członkowie przedstawiać będę m.in. propozycje tematów, których powinny dotyczyć zajęcia dydaktyczne oferowane przez Katedrę.

 

W skład Rady weszli:
  • prof. dr hab. Marek Wąsowicz, kurator Katedry, dyrektor Kolegium MISH,
  • Jacek Michałowski, szef Kancelarii Prezydenta RP,
  • Wojciech Mazowiecki, przedstawiciel rodziny premiera Tadeusza Mazowieckiego,
  • prof. dr hab. Henryk Samsonowicz,
  • prof. dr hab. Andrzej Friszke,
  • prof. dr hab. Aleksander Hall,
  • prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski.