Pracownicy wydziałów Biologii oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego opublikowali artykuł w jednym z prestiżowych czasopism podejmujących tematykę klimatu, środowiska i ekologii „Science of Total Environment”. Tekst dostarcza wiedzy o funkcjonowaniu wysokogórskich mokradeł.

Publikacja „Plant response to N availability in permafrost-affected alpine wetlands in arid and semi-arid climate zones” ukazała się w ramach serii artykułów poświęconych badaniom funkcjonowania wysokogórskich mokradeł na terenie Pamiru Wschodniego (Tadżykistan) oraz gór Changaj i Chentej w Mongolii. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego opisują w niej czynniki środowiskowe wpływające na funkcjonowanie mokradeł wykształconych w dolinach rzek i na obrzeżach jezior w górach klimatu suchego oraz półsuchego i oceniają, które z czynników mają charakter lokalny, a które regionalny. W celu przeanalizowania tej kwestii naukowcy posłużyli się modelowaniem matematycznym.

 

Mokradła Pamiru Wschodniego to ekosystemy szczególnie wrażliwe na zmiany klimatu. Ich trwałość zależy od zasilających je bezpośrednio wód lodowców. W artykule badacze oceniają zagrożenia dla ekosystemów mokradłowych w warunkach zmieniającego się klimatu. Wnioskują oni, że obserwowany wzrost średnich temperatur będzie potęgował proces wytapiana wiecznej zmarzliny, silnie wpływając na mokradłowe zbiorowiska roślin. Zdaniem autorów, można się spodziewać, że w krótkim czasie dojdzie do wzrostu pustynnienia i zasolenia opisywanych terenów, co ograniczy bazę pokarmową dla ludzi i zwierząt.

 

W pracach nad artykułem brali udział naukowcy z Wydziału Biologii: dr Monika Mętrak, dr Marcin Sulwiński, prof. Małgorzata Suska-Malawska, a także dr Piotr Pokarowski z Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki.

Szczegóły publikacji

Monika Mętrak, Piotr Pokarowski, Marcin Sulwiński, Altantsetseg Gantumur, Małgorzata Suska-Malawska, (2020), Plant response to N availability in permafrost-affected alpine wetlands in arid and semi-arid climate zones, „Science of The Total Environment”, Volume 721, 137791, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137791