Prof. Marcin Pałys, rektor UW w latach 2012-2020, został przewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kadencji 2022-2025. Prof. Pałys zastąpił na tym stanowisku prof. Zbigniewa Marciniaka z WMIM UW.

– Fundamentalną sprawą jest odpowiedź na pytanie o to, jakie jest miejsce i rola nauki oraz szkolnictwa wyższego w polityce państwa? Uważam, że jest to dobro publiczne, w które należy inwestować – mówi prof. Marcin Pałys, nowy przewodniczący RGNiSW.

 

Zadania RGNiSW

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego to instytucja, która reprezentuje głos środowiska akademickiego i naukowego w Polsce. Współdziała z organami władzy publicznej w zakresie polityki naukowej państwa. Członkowie Rady opiniują na wniosek organów władzy publicznej m.in. sprawy związane z zasadami i kierunkiem rozwoju systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz zarządzaniem uczelniami, projekt budżetu państwa w części dotyczącej finansowania szkolnictwa wyższego i nauki, a także projekty innych aktów prawnych dotyczących spraw akademickich i naukowych. Rada wydaje również stanowiska z własnej inicjatywy, może także zwracać się do instytucji publicznych z prośbą o udzielenie wyjaśnień i przekazanie informacji.

 

Prof. Marcin Pałys jako przewodniczący RGNiSW chce poruszać zarówno tematy bieżące, jak i strategiczne związane ze zmianami w funkcjonowaniu uczelni, które wywołała pandemia, efektami rozwoju technologii i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, ułatwianiem prowadzenia badań interdyscyplinarnych, finansowaniem kształcenia i nauki, zmianami w sposobie przekazywania wiedzy (nauka krytycznego myślenia, umiejętności analizy i weryfikacji informacji), a także rolą wiedzy naukowej w kształtowaniu postaw społecznych. – Z tym ostatnim tematem wiąże się także kształcenie nauczycieli i jego wpływ na wszystkie etapy edukacji – wyjaśnia prof. Pałys.

 

– Wśród spraw bieżących, którymi będziemy zajmować się w pierwszej kolejności, na pewno znajdą się sprawy finansowe. Mamy do czynienia ze spadkiem wynagrodzeń powodowanym inflacją, ale i ze wzrostem kosztów ponoszonych przez uczelnie w związku ze wzrostem cen prądu i gazu. Od 2018 roku nie zmieniła się wysokość minimalnego wynagrodzenia na stanowisku profesora, wyznaczającego relacje pomiędzy wynagrodzeniami na innych stanowiskach. W tym czasie w świecie pozauniwersyteckim wzrosła płaca minimalna oraz średnie wynagrodzenie. Trzeba zaznaczyć, że z wysokością płacy profesora powiązane jest również stypendium doktoranckie, a także wynagrodzenie minimalne np. asystentów, które zrównują się z płacą minimalną. Bez zwiększenia finansowania uczelni będzie się to odbijać na prowadzeniu badań i dobrego kształcenia oraz odchodzeniem zdolnych osób do innych zawodów – uważa prof. Marcin Pałys.

 

– W perspektywie długoterminowej będziemy m.in. analizować, jak w praktyce zadziałały mechanizmy wprowadzone przez nową ustawę – dodaje przewodniczący RGNiSW.

 

Członkowie Rady

Wiceprzewodniczącymi RGNiSW zostali prof. Stanisław Kistryn z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Grażyna Borkowska z Polskiej Akademii Nauk.

 

W RGNiSW działają cztery komisje: nauki, kształcenia, ekonomiczno-prawna oraz ds. międzynarodowych. W kadencji 2022-2025 przewodniczącym Komisji Kształcenia został prof. Krzysztof Diks z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, w latach 2016-2021 przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Prof. Marcin Pałys

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego przez dwie kadencje w latach 2012-2020. W kwietniu 2019 roku został wybrany do zarządu European University Association. Od 2021 roku jest członkiem Rady Zarządzającej Magna Charta Observatory. W latach 2016-2020 przewodniczył Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich oraz Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

 

Naukowo zajmuje się chemią nieorganiczną i fizyczną, w szczególności badaniem złożonych zjawisk transportu w układach elektrochemicznych oraz zastosowaniem metod sztucznej inteligencji w chemii.