10 kwietnia powołana została Rada Gospodarowania Zasobami Ziemi, organ doradczy Ministra Klimatu i Środowiska. Jej członkinią jest prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju.

Nowo powołana Rada Gospodarowania Zasobami Ziemi zajmie się m.in. analizą i doradztwem w zakresie polityki surowcowej państwa. Wśród powołanych 10 kwietnia czterdziestu czterech członków jest m.in. prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju, ekspertka w dziedzinie hydrogeologii.

 

– Praca w Radzie umożliwi mi aktywne uczestnictwo w kształtowaniu polityk, które są kluczowe dla zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi. Rada ma za zadanie doradzać oraz wspierać w podejmowaniu decyzji strategicznych, mających bezpośredni wpływ na strategię rozwoju gospodarki zasobami naturalnymi i ich ochronę. Dzięki współpracy z innymi ekspertami jestem przekonana, że możemy wypracować innowacyjne i skuteczne rozwiązania. Cieszę się z możliwości wniesienia mojego wkładu w te ważne działania – mówi prof. Ewa Krogulec.

 

Do zadań Rady będzie należało m.in. przygotowywanie opinii, analiz, propozycji i wniosków w zakresie:

  • korekty dokumentu „Polityka Surowcowa Państwa”;
  • aktów prawnych dotyczących geologii i gospodarowania górotworem;
  • kierunków rozwoju współpracy międzynarodowej w obszarze geologiczno-surowcowym;
  • planowanych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju wykorzystania górotworu;
  • rozwoju edukacji geologiczno-surowcowej.

Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 10 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania Rady Gospodarowania Zasobami Ziemi >>