Kolejny wykład w ramach cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie” będzie poświęcony strategicznym dylematom dotyczącym Rosji. Jako prelegent wystąpi prof. Adam D. Rotfeld, dyplomata, specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych, wykładowca na Wydziale „Artes Liberales” UW. Spotkanie odbędzie się 25 lutego w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu.

Prof. Adam Daniel Rotfeld jest ekspertem do spraw międzynarodowych. Pełnił liczne funkcje w krajowych i zagranicznych instytucjach. Był m.in. dyrektorem Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem i członkiem Rady Konsultacyjnej Sekretarza Generalnego ONZ ds. Rozbrojenia. Współprzewodniczył Polsko-Rosyjskiej Grupie do Spraw Trudnych. Brał też udział w pracach Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

 

Zasiadał w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. W 2005 roku był ministrem spraw zagranicznych.

 

Jako badacz interesuje się przede wszystkim kwestiami prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego. Jest autorem licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Wykłada na Wydziale „Artes Liberales” UW.

 

25 lutego (wtorek) będzie prelegentem podczas kolejnego spotkania w ramach cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”. Temat wykładu to „Rosja – strategiczne dylematy”.

 

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17.00 w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu. Wstęp wolny.

 

Będzie to piąte w trwającym roku akademickim i 153. ogółem spotkanie w ramach cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”. Został on zainicjowany w październiku 2000 roku wykładem prof. Bronisława Geremka pt. „Klęski i sukcesy Europy”. Każdego roku akademickiego, od października do maja, odbywa się jeden wykład miesięcznie. Prelegentami są naukowcy, politycy, osoby związane ze światem kultury i sztuki, jak również duchowni.