Uniwersytet Warszawski Zapomoga

Pracownicy, emeryci i renciści mogą ubiegać się o zapomogi w przypadku:

  • zdarzenia losowego (w szczególności zalania, pożaru, kradzieży), choroby, śmierci członka rodziny, klęski żywiołowej – powodujących czasowe istotne obniżenie poziomu życia;
  • szczególnie trudnej sytuacji materialnej, niepozwalającej na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych;
  • narodzin dziecka;
  • pogrzebu pracownika, emeryta lub rencisty UW.

 

Uprawnienia doktorantów do ubiegania się o zapomogę określa par. 17 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Pobierz dokument:

wniosek o przyznanie zapomogi dla pracowników (pdf)

wniosek o przyznanie zapomogi dla doktorantów i pozostałych uprawnionych (pdf)

wniosek o przyznanie zapomogi dla emerytów i rencistów (pdf)

wniosek o przyznanie zapomogi z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu pracownika, emeryta, rencisty (pdf)

Wnioski należy drukować dwustronnie na jednej kartce.

 

Principles, value and timing of financial aid due to specific economic condition in 2022 (pdf)

Non-refundable financial aid – form for UW employees

Non-refundable financial aid – form for UW pensioners, disability pensioners

Non-refundable financial aid – form for persons covering costs of the funeral of UW employee, pensioner

Non-refundable financial aid – form for UW doctoral studenst and other entitled beneficiaries

Non-refundable financial aid due to specific economic conditions in 2022 – form

Biuro Spraw Socjalnych

Krakowskie Przedmieście 24

Mały Dziedziniec

tel. 22 55 20 868, fax 22 55 22 608

 

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

ul. Karowa 20, pok. 110

Zarząd, księgowa – tel. 55 23 245

Kasa w dniach wypłat – tel. 55 23 246

 

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa czynna jest we wtorki i czwartki, w godz. 9-13, a w środy w godz. 9-12. Wypłaty z kasy odbywa się we wtorki i czwartki, w godz. 9-13.