Uniwersytet Warszawski Dodaj ogłoszenie o pracy

Na stronie publikowane są wyłącznie oferty pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Formularz dodawania ogłoszeń przeznaczony jest dla jednostek uniwersyteckich.
Termin publikacji ogłoszeń o pracę

Termin publikacji ogłoszeń o pracę dla nauczycieli akademickich określają Obwieszczenie nr 8 Rektora UW z 21 czerwca 2017 roku oraz Zarządzenie nr 18 Rektora UW z 7 marca 2016 roku (pdf) – wynosi on co najmniej 7 dni roboczych przed upływem terminu składania dokumentów. Dodatkowo należy doliczyć 2 dni robocze dla redakcji strony na akceptację ogłoszenia.

 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO

W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku wynikającego z RODO ogłoszenia o pracę oraz ogłoszenia o konkursie na stanowisko nauczyciela akademickiego powinny zawierać wśród listy wymaganych od kandydatów dokumentów „Informację o przetwarzaniu danych osobowych – klauzulę informacyjną i klauzulę zgody”. Wzór (w języku polskim i angielskim) dostępny jest na stronie Biura Spraw Pracowniczych w zakładce Druki do pobrania/Formularze – Związane z nawiązaniem stosunku pracy.

 

Instrukcja dodawania ogłoszeń o pracy
 1. Wypełnij formularz znajdujący się na dole strony.
 2. Do formularza należy załączyć ofertę w formacie pdf.
 3. W przypadku ogłoszeń w języku angielskim, należy zaznaczyć kategorię „University job offers” oraz wybrać z listy angielską wersję nazwy jednostki.
 4. W przypadku ofert bez konkretnego terminu wygaśnięcia, proponujemy zaznaczyć ostatni dzień roku kalendarzowego. Ogłoszenie będzie można przedłużyć (patrz punkt 6).
 5. Wyślij formularz.
 6. Na podany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie wraz z linkiem umożliwiającym późniejszą edycję ogłoszenia.
 7. Oferta zostanie opublikowana dopiero po akceptacji przez administratora strony.
Nazewnictwo plików pdf

Prosimy nazywać pliki wg wzoru, używając tylko małych liter, bez polskich znaków: praca + stanowisko + skrótowiec jednostki + ewentualnie skrótowiec instytutu/katedry + termin składania dokumentów. Kolejne człony nazwy należy oddzielić podkreślnikami lub myślnikami. Przykładowe nazwy plików z ogłoszeniami o pracę na UW:

 

 • praca_profesor_zw_wgisr_igf_do_15_marca.pdf
 • praca_student_cent_opus_do_15_pazdziernika.pdf
 • praca_referent_kwestura_bez_terminu.pdf
 • job_professor_physics_till_15_march.pdf

W pliku dozwolone jest zamieszczenie logotypów jednostek i/lub Uniwersytetu. Logotyp UW musi być zgodny z Księgą znaku UW.

Brama Uniwersytecka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zwieńczeniem jest godło uczelni, przedstawiające orła z gałązkami wawrzynu i palmy w szponach, otoczonego pięcioma gwiazdami symbolizującymi pięć pierwszych wydziałów. Fot. M. Kaźmierczak.