Dwie uniwersyteckie jednostki – Biuro Prawno-Legislacyjne i Zespół Radców Prawnych – zostały połączone. Działają pod nazwą Biuro Prawne.

Sprawy prowadzone dotąd w obu jednostkach będą kontynuowane. Biuro Prawne UW będzie się zajmowało m.in.:

 

  • wydawaniem opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, autorskiego, prawa karnego, podatkowego, prawa finansów publicznych, prawa pracy, w tym ze stosunku łączącego Uniwersytet z pracownikami, studentami i doktorantami;
  • udzielaniem porad i konsultacji prawnych na wniosek kierowników uniwersyteckich jednostek;
  • opracowywaniem wzorów umów cywilnoprawnych zawieranych przez UW oraz projektów i wzorów decyzji administracyjnych;
  • zastępstwem prawnym i procesowym Uniwersytetu w postępowaniach sądowych i administracyjnych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

 

Nowe biuro podlega bezpośrednio rektorowi. Koordynatorem prac biura jest mec. Ryszard Tupin.

 

Od 27 marca radcowie prawni będą zajmować salę 106 w dawnym Centrum Informatycznym UW.

 

Zarządzenie nr 22 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego