Do programu MOST przystąpiło siedem nowych uczelni. Studenci i doktoranci mogą zgłaszać się do MOST-u do połowy maja.

Tegoroczna rekrutacja do programu rozpoczęła się 15 kwietnia i potrwa do 15 maja.

 

Do grona dwudziestu akademickich ośrodków, które uczestniczą w programie, w tym roku dołączyły: Akademia Obrony Narodowej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademia Sztuki w Szczecinie, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wojskowa Akademia Techniczna. 

 

Program MOST powstał w 1999 roku. Jest on krajowym odpowiednikiem europejskiego programu Erasmus. Umożliwia studentom i doktorantom spędzenie jednego lub dwóch semestrów studiów na innej uczelni w Polsce.

 

Kto może wziąć udział w programie? Uczestnikiem może zostać student lub studentka po ukończeniu: drugiego semestru studiów I stopnia, pierwszego semestru studiów II stopnia oraz drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich.

 

Doktoranci mogą brać udział w wymianie po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich, niezależnie od tego czy uczestniczyli w programie na studiach licencjackich lub magisterskich.

 

Jednym z największych atutów programu jest możliwość utworzenia indywidualnego planu zajęć. Stypendysta wybiera zajęcia, w których chciałby uczestniczyć podczas pobytu na uczelni przyjmującej. Osoba biorąca udział w programie zobowiązana jest także do ustalenia z władzami swojego wydziału listy przedmiotów obowiązkowych do zaliczenia w danym roku akademickim.