Przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej oraz firmy Eneris PolBatt, członka europejskiego programu IPCEI, podpisali porozumienie o współpracy badawczo-wdrożeniowej w zakresie magazynowania energii i ekonomii cyrkularnej.

Prof. Marcin Pałys, rektor UW, prof. Jan Szmidt, rektor PW oraz Artur Gadziomski, członek zarządu firmy Eneris PolBatt, 9 czerwca podpisali porozumienie w sprawie współpracy, której celem jest rozwijanie programów badawczo-wdrożeniowych w zakresie magazynowania energii i ekonomii cyrkularnej. Podpisane porozumienie wpisuje się w plan Europejskiego Zielonego Ładu i tworzy ramy dla integracji nauki i przemysłu. Stanowi ono kontynuację wspólnych działań realizowanych przez UW, PW oraz firmę Eneris PolBatt, która jest częścią Grupy Eneris, koncentrującej się na dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, od gospodarowania odpadami i recyklingiem, poprzez niskoemisyjną energetykę rozproszoną oraz magazynowanie energii.

 

Zespoły naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (pod kierunkiem prodziekana ds. finansów i rozwoju dr. hab. Zbigniewa Rogulskiego) oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (reprezentowanego przez prof. dr. hab. inż. Władysława Wieczorka i prof. dr. hab. inż. Marka Marcinka) od roku współpracują z Eneris PolBatt w celu przygotowania efektywnego modelu działań i określenia pożądanych programów badawczych w zakresie magazynów energii.

 

Celem podpisanego porozumienia jest powstanie kampusu Magazynowania Energii i Ekonomii Cyrkularnej, począwszy od wykorzystania wspólnej inicjatywy PW i UW – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT. Rozszerzenie współpracy umożliwi rozwój interdyscyplinarnego obszaru badań: od projektowania materiałów, przez badanie właściwości do monitorowania pracy systemowych magazynów energii i oceny efektów społecznych wdrażania postaw proekologicznych.

 

Współpraca ta zaowocuje dla Uniwersytetu Warszawskiego m.in.: rozwojem i wdrożeniem rozwiązań technologicznych posiadanych przez uczelnię, możliwością testowania przez jednostki UW innowacyjnych rozwiązań proekologicznych związanych z wytwarzaniem i magazynowaniem energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, wdrożeniem dedykowanych programów studiów i szkoleń podyplomowych przygotowujących studentów do pracy w przemyśle bateryjnym, wdrożeniem programu praktyk i staży dla studentów i doktorantów, a także zwiększeniem kompetencji studentów i pracowników w obszarze współpracy z partnerami gospodarczymi.

 

Porozumienie wpisuje się w politykę Unii Europejskiej dotyczącą dynamizowania europejskiego przemysłu bateryjnego, kluczowego dla elektromobilności, bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska. W nawiązaniu do sukcesu europejskiej inicjatywy Airbus, powstał unijny mechanizm IPCEI (Important Projects of Common European Interest), notyfikowany przez Komisję Europejską w grudniu 2019 r. Uczestniczy w nim 17 firm z 7 krajów, z czego 4 z nich (Francja, Niemcy, Polska, Włochy) pełnią kluczową rolę. Firma Eneris PolBatt jest jedną z 17 firm uczestniczących w programie.