Uniwersytet Warszawski Pomoc prawna

Akademicka Poradnia Prawna

Doradcy pracujący w Poradni – studenci ostatnich lat, absolwenci i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji UW – udzielają bezpłatnych porad prawnych w sprawach typowo akademickich  (m.in. regulaminy studiów, regulaminy pomocy materialnej), a także z zakresu m.in. prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego.

 

Poradnia kieruje swoją ofertę do studentów warszawskich uczelni. Aby uzyskać poradę wystarczy przyjść na dyżur i okazać legitymację  studencką. Ważne, aby zabrać dokumentację sprawy. Aktualne informacje o godzinach przyjęć znajdują się na stronie internetowej Poradni.

 

Klinika Prawa UW

Klinika Prawa UW, czyli Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej przy WPiA UW, to zespół studentów ostatnich lat, którzy udzielają bezpłatnych porad prawnych osobom w trudnej sytuacji materialnej. W ramach Kliniki działają sekcje prawa medycznego, cywilnego, pracy i karnego,  sądownictwa międzynarodowego, a także  sekcja ds. osób osadzonych, uchodźców i redukcji szkód.

 

Pomoc prawna udzielana jest przez studentów, których pracę nadzorują  koordynatorzy – osoby z doświadczeniem w konsultacjach prawniczych. Klinika Prawa stwarza studentom okazję do zdobycia praktycznych umiejętności w udzielaniu porad klientom i rozwiązywania problemów prawnych, a osobom w trudnej sytuacji materialnej daje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy. Na spotkanie można umówić się osobiście, drogą mailową lub telefoniczną.

Akademicka Poradnia Prawna 

Budynek Zarządu Samorządu Studentów UW

I piętro, pok. 109

Krakowskie Przedmieście 24

00-927 Warszawa

tel. 22 826 49 99, 826 56 13
e-mail: biuro(at)akademickaporadniaprawna.pl

www.akademickaporadniaprawna.pl

 

Klinika Prawa UW 

Collegium Iuridicum I, p. 102

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa
tel./fax 22 55 24 318
tel. 22 55 20 811
e-mail: klinika(at)wpia.uw.edu.pl

www2.wpia.uw.edu.pl/582,Misja.html