Uniwersytet Warszawski Pomoc prawna

Akademicka Poradnia Prawna

www.akademickaporadniaprawna.pl

Doradcy pracujący w Poradni – studenci ostatnich lat, absolwenci i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji UW – udzielają bezpłatnych porad prawnych w sprawach typowo akademickich (m.in. regulaminy studiów, regulaminy pomocy materialnej), a także z zakresu m.in. prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego.

 

Poradnia kieruje swoją ofertę do studentów warszawskich uczelni. Aby uzyskać poradę, wystarczy przyjść na dyżur i okazać legitymację studencką. Ważne, aby zabrać dokumentację sprawy. Aktualne informacje o godzinach przyjęć znajdują się na stronie internetowej Poradni.

 

Budynek Zarządu Samorządu Studentów UW

I piętro, pok. 109

Krakowskie Przedmieście 24

00-927 Warszawa

tel. 22 826 49 99, 826 56 13
e-mail: biuro(at)akademickaporadniaprawna.pl

 

Klinika Prawa UW

www.wpia.uw.edu.pl/klinika-prawa

Klinika Prawa UW, czyli Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej przy WPiA UW, to zespół studentów ostatnich lat, którzy udzielają bezpłatnych porad prawnych osobom w trudnej sytuacji materialnej. W ramach Kliniki działają sekcje prawa medycznego, cywilnego, pracy i karnego, sądownictwa międzynarodowego, a także sekcja ds. osób osadzonych, uchodźców i redukcji szkód.

 

Pomoc prawna udzielana jest przez studentów, których pracę nadzorują  koordynatorzy – osoby z doświadczeniem w konsultacjach prawniczych. Klinika Prawa stwarza studentom okazję do zdobycia praktycznych umiejętności w udzielaniu porad klientom i rozwiązywania problemów prawnych, a osobom w trudnej sytuacji materialnej daje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy. Na spotkanie można umówić się osobiście, drogą mailową lub telefoniczną.

 

Collegium Iuridicum I, p. 102

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa
tel./fax 22 55 24 318
tel. 22 55 20 811
e-mail: klinika(at)wpia.uw.edu.pl

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn