Dr Robert Mysłajek z Wydziału Biologii UW został zwycięzcą konkursu Popularyzator Nauki 2014 organizowanego przez serwis PAP Nauka w Polsce. W tym roku wyróżnienia przyznawano po raz dziesiąty.

 

– To dla mnie duża niespodzianka i ogromne wyróżnienie. Ważne jest, aby przekazywać wiedzę nie tylko studentom, lecz także wszystkim osobom, które nas otaczają. Jestem dumny, że mogłem dostać tę nagrodę, szczególnie jako pracownik Uniwersytetu Warszawskiego – powiedział dr Robert Mysłajek. Po odebraniu nagrody podziękował również swoim współpracownikom.

 

Tegoroczny zwycięzca konkursu prowadzi wykłady popularnonaukowe, zajęcia edukacyjne i warsztaty, podczas których prezentuje zagadnienia związane z ekologią ssaków oraz metody badawcze wykorzystywane przez biologów środowiskowych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą życia wilków, rysiów i nietoperzy.

 

Dr Mysłajek pracuje w Instytucie Genetyki i Biotechnologii. Od dwudziestu lat zajmuje się popularyzacją nauki. Jest współprowadzącym programu „Las Story” emitowanego przez Telewizję Polską. Naukowiec obserwuje życie dzikich zwierząt i w interesujący sposób prezentuje ich tajemnice. Ponadto współtworzy programy „Dzika Polska” i „Ocalony świat”. Jest autorem książek i artykułów popularnonaukowych, współpracownikiem czasopisma „Świat Nauki”, redaktorem portalu nietoperze.pl oraz wiceprezesem Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”.

 

– Otwierają państwo drzwi do nauki, która ma rozwiązywać problemy, odpowiadać na ważne pytania. Popularyzacja osiągnieć badawczych zachęca i przyciąga ludzi do nauki oraz pokazuje młodym osobom, że praca naukowa jest ważna. Nauka musi być elementem kultury społeczeństwa – podkreślała prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Konkurs organizowany jest przez serwis PAP Nauka w Polsce we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem jest nagradzanie osób i instytucji, które angażują się w popularyzację osiągnięć i badań naukowych. Wyróżnienia przyznawane są w siedmiu kategoriach: naukowcy, animatorzy popularyzacji, instytucje naukowe, instytucje pozanaukowe, media, nauka w internecie, sponsor popularyzacji. Oprócz dr. Roberta Mysłajka w kategorii naukowcy nominowano również dr Hannę Krajewską, prezes Polskiego Towarzystwa Archiwalnego, oraz prof. Przemysława Wojtaszka z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.