Na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się seminarium poświęcone mobilności studentów z Polski i Belgii. W spotkaniu wziął udział król Belgów Filip.

W konferencji uczestniczyli rektorzy belgijskich uczelni, m.in.: prof. Jorg Monar z College of Europe, prof. Rik Torfs z KU Leuven czy też Anne de Paepe z Ghent University, przedstawiciele instytucji szkolnictwa wyższego Polski i Belgii, przedstawiciele dyplomatyczni oraz polscy i belgijscy studenci i alumni.

 

– Wymiana akademicka na naszym Uniwersytecie odgrywa znaczącą rolę. Rocznie przyjeżdża od 1000 do 1500 studentów, 800 z nich w ramach programu Erasmus. Obserwujemy, że studenci wracający z zagranicy są przede wszystkim bardziej dojrzali, pewni siebie, bardziej tolerancyjni i przygotowani do pracy w międzynarodowym środowisku. Osoby z zagranicy również wpływają na społeczność uczelnianą – powiedział prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Z rektorem UW zgodził się rektor College of Europe. – Studenci uczący się za granicą są bardziej otwarci na inne punkty widzenia, stają się nie tylko bardziej pewni siebie, ale i zdolni do podejmowania ryzyka. Wysyłanie studentów na część studiów poza ich ojczysty kraj, to długoterminowa inwestycja – zaznaczył prof. Jorg Monar.

 

Panel dyskusyjny w którym wzięli udział rektorzy poświęcony był wartości, jaką ma mobilność studencka dla rozwoju osobistego, akademickiego i zawodowego studentów. Dyskusję w trochę żartobliwy sposób podsumował prof. Rik Torfs:

 

– Każdy zgadza się z tym, że studiowanie za granicą jest czymś fenomenalnym. Jednym z pozytywnych elementów kształcenia za granicą są także momenty samotności i poczucie opuszczenia. Jesteś odcięty od normalnych relacji, nie jesteś tylko bohaterem, jakim byłeś dla swoich kolegów z miasta, jesteś absolutnie nikim, czy to jest miłe? Uczelnia w Leuven cieszy się, że może kształtować także osobowość studentów. Na pierwszy rzut oka negatywne elementy jak samotność mogą pomóc ludziom poznać siebie – podsumował rektor KU Leuven.

 

Uniwersytetowi Warszawskiemu udało się również pogłębić współpracę międzynarodową:

 

– Jestem bardzo zadowolony, że wczoraj mogliśmy podpisać list intencyjny z Ghent University, aby rozpocząć program „Erasmus without paper” – powiedział podczas seminarium prof. Marcin Pałys.