Prof. Tadeusz Tomaszewski, prorektor UW, został uhonorowany nagrodą przyznawaną przez Henry C. Lee Institute of Forensic Science. Otrzymał ją za wkład w rozwój światowej kryminalistyki.

Nagroda to ważne międzynarodowe wyróżnienie w środowisku specjalistów zajmujących się kryminalistyką. Przyznawana jest przez dr. Henry’ego C. Lee, założyciela Institute of Forensic Science na University of New Haven. Prof. Tomaszewski otrzymał ją za działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie kryminalistyki. Wyróżnienie odebrał 2 października podczas XXIV Arnold Merkle Symposium.

 

Prof. Tadeusz Tomaszewski jest prorektorem UW ds. zasobów ludzkich i kształcenia ustawicznego oraz kierownikiem Katedry Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji.