Największe polskie konsorcjum zajmujące się humanistyką cyfrową 6 listopada dołączyło do sieci DARIAH-ERIC. Koordynatorem polskiej sieci jest Uniwersytet Warszawski.

Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH-ERIC) to europejska sieć wymiany wiedzy, metod i narzędzi do badań w humanistyce i sztuce. Polska sieć – DARIAH-PL złożona z 18 polskich instytucji – właśnie stała się jej członkiem. Zgromadzenie DARIAH-ERIC jednogłośne opowiedziało się za przyjęciem naszego kraju.

 

Polska dysponuje narzędziami informatycznymi, bibliotekami, muzeami cyfrowymi i dlatego była w sieci DARIAH-ERIC bardzo oczekiwana. W Europie polscy humaniści są postrzegani jako ci, którzy mają duży potencjał do stworzenia nowych grup roboczych.

 

W polskim konsorcjum powstają właśnie takie grupy robocze. Jedna z nich ma za zadanie zbudować zaawansowane narzędzia cyfrowe dla archeologów. Druga grupa – literaturoznawców – pochyli się nad cyfrowymi edycjami tekstowymi.

 

W skład konsorcjów poszczególnych krajów wchodzą najbardziej liczące się instytucje europejskie. Polskie konsorcjum jest – obok niemieckiego – największym krajowym porozumieniem europejskiej sieci.