Od listopada studenci chińskiej uczelni Sichuan University w Chengdu (SCU) uczą się języka polskiego i poznają polską kulturę, a w kolejnym etapie edukacji będą studiować ekonomię lub stosunki międzynarodowe. Jest to możliwe dzięki współpracy UW z SCU i realizowanemu programowi studiów polonistyka+.

 

Dzięki współpracy czterech jednostek UW – w tym Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”, Wydziału Polonistyki, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych – z chińską uczelnią, na Wydziale Obcych Języków i Kultur SCU zainaugurowano nowy kierunek studiów polonistyka+. Program powstał w ramach międzynarodowej inicjatywy Chin „One Belt and One Road” oraz współpracy Państwa Środka z krajami Europy Środkowo-Wschodniej „16+1”. Program jest odpowiedzią na chińskie plany ożywienia kontaktów z krajami Unii Europejskiej w ramach projektu tzw. „nowego szlaku jedwabnego”.

 

Podczas pierwszych dwóch lat edukacji studenci z Chin będą uczyć się języka polskiego – do Chengdu wyjechało dwoje lektorów języka polskiego z Polonicum UW. Od trzeciego roku studia będą prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studenci chińscy będą kontynuować naukę języka polskiego na poziomie zaawansowanym oraz poznawać literaturę i kulturę polską, a także realizować specjalnie dla nich przygotowany program z ekonomii lub stosunków międzynarodowych w języku polskim.

 

Absolwenci programu polonistyki+ po pięcioletnich studiach I stopnia w sekwencji “2+1+2” otrzymają dwa dyplomy licencjackie – jeden z Sichuan University z Polish Language and Literature i drugi z Uniwersytetu Warszawskiego z ekonomii lub stosunków międzynarodowych. Po studiach będą mogli znaleźć pracę w placówkach dyplomatycznych, firmach i agendach organizujących wymianę handlową między Chinami a Polską i krajami Unii Europejskiej, instytutach badawczych w Chinach i w Europie.

 

Inauguracja programu polonistyka+ odbyła się 7 listopada na Wydziale Obcych Języków i Kultur na Sichuan University.