Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy jest partnerem Uniwersytetu Warszawskiego przy tworzeniu kierunku lekarskiego na UW. WIM świętuje właśnie 20-lecie swojego istnienia. Gratulujemy!

Obchody jubileuszu 20-lecia Wojskowego Instytutu Medycznego odbyły się w Auli tej jednostki 27 stycznia. W spotkaniu wziął udział rektor UW, prof. Alojzy Z. Nowak.

 

Uniwersytet Warszawski i Wojskowy Instytut Medyczny podjęły współpracę organizacyjną oraz dydaktyczno-badawczą przy tworzeniu i prowadzeniu kształcenia na kierunku lekarskim na UW. 14 października 2022 roku przedstawiciele obu instytucji podpisali porozumienie w tej sprawie.

 

Wojskowy Instytut Medyczny jest jednostką badawczo-rozwojową i publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Powstał 10 grudnia 2002 roku. W jego strukturze znajduje się m.in. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej przy ul. Szaserów 128 w Warszawie.