Na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli uczelni, które pracują przy projekcie „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API) finansowanym ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). UW współpracuje w tym projekcie z uniwersytetami należącymi do sojuszu 4EU.

„Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” jest jednym z 30 przedsięwzięć, które otrzymały finansowanie w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Przedsięwzięcie skierowane jest do naukowców i pracowników administracji, studentów i doktorantów uczelni należących do sojuszu 4EU: Uniwersytetu Warszawskiego, Sorbonne Université, Uniwersytetu w Heidelbergu i Uniwersytetu Karola w Pradze. Projekt dotyczy pogłębienia współpracy naukowej i dydaktycznej oraz mobilności studentów i pracowników.

 

W pierwszym spotkaniu partnerów projektu API wzięli udział przedstawiciele Sorbonne Université, Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Biura Współpracy z Zagranicą, Centrum Kompetencji Cyfrowych, Inkubatora UW oraz Biura Międzynarodowych Programów Badawczych). Uczestnicy mieli okazję zbudować silny zespół i wypracować zasady skutecznej komunikacji związanej z planowanymi działaniami. Przedsięwzięcie API jest koordynowane przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW.

 

Uczelnie będą pracować nad stworzeniem innowacyjnych narzędzi i metod kształcenia oraz opracują nowoczesne materiały dydaktyczne z zastosowaniem nowych technologii. Zorganizują warsztaty i cztery krótkie programy modułowe dla studentów i doktorantów z uczelni partnerskich. Programy będą miały mieszaną formułę – część prac odbędzie się online. Weźmie w nich udział około 96 osób (studenci i pracownicy z każdej uczelni). Planowane jest stworzenie takich modułów, które w przyszłości staną się specjalistycznymi programami wymiany.

 

Projekt „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” rozpoczął się w grudniu 2018 roku i potrwa do listopada 2020 roku. Na realizację przedsięwzięcia Uniwersytet Warszawski otrzymał ponad 918 tys. zł.