Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow jest fizykiem, zajmuje się głównie optyką informacyjną, holografią oraz optycznym i hybrydowym przetwarzaniem informacji. W 1965 roku rozpoczęła studia na Wydziale Fizyki, nie przypuszczając jeszcze, że za jakiś czas zostanie jego dziekanem, a następnie rektorem całego Uniwersytetu. Uczelnią kierowała przez dwie kadencje od 2005 do 2012 roku, a w latach 2008-2012 przewodniczyła Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

 

– Chyba najbardziej charakterystyczną cechą Uniwersytetu Warszawskiego jest to, że podlega on ciągłym reformom. Większość nowatorskich posunięć jest dziełem wydziałów. Z ich inicjatywy tworzone są nowe jednostki, nowe programy nauczania, unowocześniane są zajęcia, powstają nowe, ambitne tematy prac naukowych, budowane są nowe gmachy – wymieniała w programie działania na lata 2008-2012.

 

A co uważa za największy sukces uczelni w ostatnich latach? – Uniwersytet znakomicie skorzystał z możliwości jakie dało nam wejście do Unii Europejskiej. Jesteśmy jednym z głównych beneficjentów funduszy europejskich przeznaczonych na tworzenie infrastruktury naukowo-dydaktycznej. Udało nam się pozyskać sumę, która już dawno przekroczyła miliard złotych – odpowiada.

 

O kulisach zarządzania uczelnią pani profesor opowie 14 kwietnia. Spotkanie odbędzie się w Sali Kolumnowej budynku Wydziału Historycznego (Krakowskie Przedmieście 26/28), początek o godz. 17.00.

 

Informacje z pierwszej ręki

Spotkania z rektorami UW to jeden z elementów przygotowań do 200-lecia uczelni. Dokumentowane są w ten sposób dzieje uczelni, bo o swoich doświadczeniach, przemyśleniach, problemach i wyzwaniach, już z perspektywy czasu, mówią osoby, które o funkcjonowaniu Uniwersytetu wiedzą najwięcej.

 

Do tej pory o swoich wspomnieniach opowiadali profesorowie: Henryk Samsonowicz, Andrzej Kajetan Wróblewski, Włodzimierz Siwiński oraz Piotr Węgleński. Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow na tych spotkaniach pełniła rolę słuchacza, a podczas rozmowy z rektorem Wróblewskim, moderatora. – Jeśli pan profesor przez najbliższą godzinę będzie znów rektorem, to ja wystąpię tu w roli sekretarza rady wydziału, bo tak właśnie zaczęła się nasza znajomość i nasza przyjaźń – mówiła. Teraz to właśnie pani rektor odpowiadać będzie na pytania gości.

 

Organizatorem spotkań z rektorami jest Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego