Archeologowie prof. Piotr Dyczek i Janusz Recław otrzymali medale „Bene Merito”. Przyznaje je Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Odznaka honorowa „Bene Merito” jest przyznawana obywatelom polskim i cudzoziemcom za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Z okazji Święta Niepodległości dwóch pracowników Uniwersytetu Warszawskiego z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej – prof. Piotr Dyczek i Janusz Recław – otrzymali medale w polskiej ambasadzie w Podgoricy w Czarnogórze.

 

Prof. Piotr Dyczek jest wieloletnim dyrektorem ośrodka i kierownikiem Zakładu Historii Kultury Materialnej Antyku w Instytucie Archeologii UW. Jednostka prowadzi badania archeologiczne w Risan (Czarnogóra), Novae (Bułgaria) Szkodrze (Albania), Tanais (Rosja) oraz Chrotycy (Ukraina). Profesor Dyczek dokonał wielu spektakularnych odkryć, w tym szpitala wojskowego w Novae, największego skarbu monet hellenistycznych i złotego pierścienia w Risan. Jest animatorem współpracy naukowej głównie z krajami bałkańskimi.

 

Janusz Recław pełni funkcję zastępcy dyrektora ośrodka. Bierze udział w badaniach wykopaliskowych. Ma duży wkład w rozwijanie współpracy polsko-czarnogórskiej. Jest autorem ponad dziesięciu wystaw fotograficznych prezentujących wyniki prac wykopaliskowych prowadzonych głównie w Risan.

Więcej informacji na stronie Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej www.novae.uw.edu.pl