9 lipca zmarł prof. Alain Besançon – wybitny francuski historyk, politolog i sowietolog, doktor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

– Los uczynił mnie historykiem Rosji. Nie znalazłbym się w tym miejscu, gdyby nie wykształciło mnie tylu wybitnych Polaków – mówił prof. Alain Besançon podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa UW, która odbyła się 5 listopada 2014 roku.

 

Profesor urodził się 25 kwietnia 1932 roku w stolicy Francji. Pełnił funkcję dyrektora naukowego Szkoły Wyższej Nauk Społecznych w Paryżu. W 1996 roku został członkiem Akademii Nauk Moralnych i Politycznych. Był historykiem specjalizującym się w tematyce rosyjskiej, myślicielem politycznym, publicystą, wnikliwym analitykiem systemów totalitarnych, współzałożycielem kwartalnika „Commentaire”, członkiem Institut de France oraz Kawalerem Legii Honorowej. Jego liczne prace naukowe zostały przetłumaczone na większość języków świata, w tym na język polski (m.in. Święta Ruś, Przekleństwo wieku, Anatomia widma).

 

Zaangażowany w sprawy Polski

Prof. Besançon przez wiele lat był zaangażowany w działania niepodległościowe i demokratyczne w Polsce. Wielokrotnie apelował do opinii publicznej na Zachodzie o poszanowanie praw ludzi i suwerenność naszego kraju. W 2007 roku, w dowód uznania za ogromny wkład i zaangażowanie w sprawy Polski, otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

24 września 2014 roku Senat UW przyjął uchwałę w sprawie nadania prof. Alainowi Besançonowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

 

– Prof. Alain Besançon był wielkim francuskim sowietologiem, jednym z tych sowietologów czasów komunizmu, którzy wnieśli swój wielki wkład do wiedzy społeczeństw zachodnich o komunizmie oraz do wiedzy społeczeństw‚ „narodów ujarzmionych” na temat zachodnich badań nad komunizmem. Był powszechnie znany w polskim podziemiu, w czasach Solidarności i stanu wojennego, nie w sensie osobistym, bo nikt go wtedy nie mógł poznać czy widzieć, ale dzięki swojemu niewielkiemu opracowaniu Krótki kurs sowietologii, które wielokrotnie było publikowane przez nasze wydawnictwa podziemne i było powszechnie znane – wspomina Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej UW.