Sposób, w jaki postrzegamy czas, wpływa na naszą satysfakcję z życia – pokazują badania prowadzone przez badaczy z Wydziału Psychologii.

Bieżące wydarzenia interpretujemy na różne sposoby, w zależności od przyjęcia odpowiedniej perspektywy czasu – przeszłej pozytywnej lub negatywnej, teraźniejszej hedonistycznej lub fatalistycznej oraz przyszłej pozytywnej lub negatywnej. Przyjmowanie każdej z tych perspektyw może wywierać wpływ na doświadczane emocje.

 

Według badań dr. hab. Macieja Stolarskiego z Wydziału Psychologii UW opublikowanych w „Journal of Happiness Studies” większy poziom energii i motywacji wiąże się z przyjmowaniem perspektywy teraźniejszej-hedonistycznej związanej z dążeniem do maksymalizacji natychmiastowej przyjemności. Jeśli towarzyszy jej zdolność do koncentracji na przyszłości i związane z nią uwzględnianie odległych konsekwencji własnych działań, mamy prosty przepis na wysoki poziom satysfakcji z życia. Z kolei częstsze i intensywniejsze odczuwanie nieprzyjemnego napięcia, które często nazywamy stresem, związane jest z tendencją do przyjmowania perspektywy przeszłej-negatywnej.

 

Jak wykorzystać czas na swoją korzyść?

W świetle wyników badań zespołu dr. hab. Macieja Stolarskiego, ważnym zjawiskiem związanym z perspektywami czasu jest ich zrównoważenie. – Z najkorzystniejszą sytuacją mamy do czynienia wtedy, gdy jesteśmy w stanie skutecznie przełączać naszą uwagę pomiędzy budującymi wspomnieniami z przeszłości, motywującymi planami na przyszłość oraz uważnym „smakowaniem” chwili obecnej. Poprzez takie spostrzeganie czasu możemy czuć się pełni zapału, energiczni, weseli i mniej napięci, skuteczniej radzić sobie z gniewem i agresją, budować bardziej satysfakcjonujące związki oraz osiągać większą efektywność w pracy – tłumaczą badacze.

 

Czy perspektywa czasowa jest uwarunkowana genetycznie?

Zespół dr. hab. Stolarskiego prowadzi także badania dotyczące genetycznych uwarunkowań posługiwania się perspektywami czasu. Badacze sprawdzają, w jakim stopniu biologia wpływa na nasze myślenie o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Zaprosili do badania bliźnięta jedno- i dwujajowe tej samej płci. Osoby nieposiadające rodzeństwa bliźniaczego mogą także wziąć udział w równolegle prowadzonym badaniu, które ma pomóc określić, w jakim stopniu przyjmowane perspektywy czasowe pozostają pod wpływem cech temperamentu. Za udział w obu badaniach przewidziano nagrody. Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy: katarzyna.wojtkowska(at)psych.uw.edu.pl. Więcej informacji pod tym linkiem.