13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny. Społeczność akademicka Uniwersytetu Warszawskiego organizuje wydarzenia związane z obchodami tej rocznicy.

12 grudnia 1981 roku odbyło się posiedzenie Rady Państwa, na którym podjęto uchwałę o wprowadzeniu stanu wojennego w całej Polsce. Wnioskowała o to Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego – niekonstytucyjny organ władzy, nadrzędny wobec konstytucyjnych władz państwowych. Powodem podjęcia takiej decyzji była obawa przedstawicieli reżimu komunistycznego przed utratą władzy.

 

W pierwszych dniach stanu wojennego 27 pracowników UW i 24 studentów zostało internowanych, a aresztowaniom, rewizjom i przesłuchaniom poddano około 400 pracowników i studentów. Pretekstem do zatrzymań było rzekome „stwarzanie zagrożenia dla państwa”. Komisarzem wojskowym na uczelni został mianowany płk Bazyli Lewczuk.

 

W tym czasie rektorem Uniwersytetu Warszawskiego był prof. Henryk Samsonowicz, patron akademickiego ruchu wolnościowego, który w 1980 roku poparł stworzenie struktur „Solidarności” i wyrażał dezaprobatę w stosunku do władz komunistycznych.

W związku z obchodami 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego na UW odbędą się:
  • debata o stanie wojennym organizowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego – 13 grudnia, godz. 20.00, sala 2.6, budynek Wydziału Prawa i Administracji UW przy ul. Lipowej 4. Podczas wydarzenia będzie można wysłuchać wykładu prof. Wojciecha Jakubowskiego z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW na temat historii stanu wojennego, po którym nastąpi panel dyskusyjny ze świadkami wydarzeń z lat 1981–1983. Szczegółowe informacje o debacie znajdują się na profilu NZS UW na Facebooku >>;
  • akcja „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności” – 13 grudnia. Od 2020 roku przedstawiciele Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW oraz Biura Promocji zapalają lampki w oknach Pałacu Czetwertyńskich-Uruskich przy Krakowskim Przedmieściu. Palące się przez całą noc światełka przypominają o geście solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku wykonały rzesze mieszkańców wolnego świata;
  • spotkanie autorskie poświęcone książce Wspomnienie o stanie wojennym na Uniwersytecie Warszawskim, opracowanej pod redakcją prof. Izabelli Łęckiej i prof. Tomasza Ochinowskiego z Wydziału Zarządzania UW – 14 grudnia, godz. 17.30, Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich. Spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej. Szczegółowe informacje o spotkaniu znajdują się w kalendarzu na stronie głównej UW >>